Antanas Šilingas

AR MES DAR LIETUVIAI?

     Per visus karus, marus ir badus labiausiai kentėdavo miestai ir miesteliai, o lietuviai visada pakildavo vėl iš savo kaimų ir tarpgirių. Kai po 1918 metų vasario 16-osios kūrėsi Lietuva, kaimuose steigėsi mokyklos, o išeiviai grįžo į laisvą Tėvynę. Šiandien masiškai uždarinėjamos mokyklos, savivaldybės išregistruoja ištisus kaimus, tauta išvažiavo. Ar mes dar lietuviai?

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Raganų šokis apie Vasario 16-ąją

Kas valdo pasaulį
                      Neseniai M. Gorbačiovas išleido knygą apie savo politinę patirtį. Jis rašo: ,,Bet aš nenumaniau, kad aplink mane idiotai ir atsitiktinė publika, kuri apskritai nieko nenutuokia!“ (,,Nezavisimaja gazeta“, 2017-12-21, p. 14). Mūsų filosofas Krescencijus Stoškus pastebėjo: ,,Tiesą sakant, Lietuvoje dabar tiek idiotizmo, kad sunku suprasti, iš kur visa tai nukrinta ir kokiais motyvais tai organizuojama.“ (,,Respublika“, 2018-02-09, p. 20). Filosofas Arvydas Šliogeris jau anksčiau yra nužiūrėjęs: ,,Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“ (,,Nerimas“, Vilnius, 2012, p. 87).

Skaityti toliau

SOVIETIZACIJA BŪBLELIŲ VALSČIUJE

šAKIŲ APSKRITIES 1947 M. ARCHYVINIAI DOKUMENTAI

PROTOKOLAS N. 1
Pravesta paskaita Būblelių valsčiaus Ž.Ū. artelei Lenino Keliu 1947 m. lapkričio 20 d. Paskaita buvo pravesta Artelės brigadininko drg. Karpavičiaus.
Turinys
Ape terptautinę apžvalgą dabartiniu momentu.
Kas tai yra praletarijetas.
Kokią reikšmę turi pasauly darbininkų valdžia.
Ape Molotovo pranešimą Maksvoj lapkričio 6 dieną.
Ape karo propagandas ir atominę bombą.
Ape padėtį Amerikos ir Anglijos darbin4 Amerikos ir Anglijos darbininkų.
Ape vadovavimą V.K.P (B) mūsų Tarybinės Valdžios.

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 5, L. 22

Skaityti toliau

Linas V. Medelis

Į VIENUS VARTUS – ŽAIDIMAS SU LENKIJA

 


          2017 metų pabaigoje tarp daugybės padorų skaitytoją į depresiją stumiančių antraščių pasirodė ir vertų didesnio optimizmo.  Gruodžio 28 dieną vienur nuskambėjo – „Lietuvos santykiai su kaimyne Lenkija yra konstruktyvūs, teigia užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Netrukus kitur kitu pavadinimu L. Linkevičiaus optimizmas perfrazuojamas taip:  „Lietuvos ir Lenkijos santykiuose – didžiulė pažanga“. Po valandos pasipylė susidomėjusių skaitytojų komentarai. Ne itin pagarbus, bet gana tipiškas: „ Čia pats sugalvojo, ar taip liepė iš popieriuko paskaityti?“

Skaityti toliau

TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJAI 2018-01-05

Papildomas skundas prie mūsų 2017-11-07 skundo
Dėl 2017-12-04 Komisijos pirmininko Aurelijaus Gutausko rašto ,,Dėl Jūsų skundo“ į mūsų 2017-11-07 skundą
Retorinis klausimas: ar legitimi nors viena Lietuvos okupacinės teisės baudžiamoji norma, kuria šiandien verdiktuose, teisindamas kolaborantinę veiklą, remiasi ne vienas šios bylos Lietuvos teisėjas?

Skaityti toliau

Linas V. Medelis

KAIP TAPTI KLASIKU: PATARIMAI KITO MARIAUS IVAŠKEVIČIAUS PAVYZDŽIU

Įžanga

„Begalinėje daugybėje atvejų įžanga yra kažkas tarp užstalės sveikinimų ir kalbų prie kapo duobės, todėl ji sklidina neatsakingiausių pervertinimų, kuriuos nepatiklus skaitytojas priima kaip žanrinį sąlygotumą“. Taip kažkada rašė Ch. L. Borchesas (Borges). Tad, kaip žanrinį sąlygotumą kūrybinėje užstalėje ar prie kūrybinio kapo duobės prašyčiau priimti ir mano samprotavimus apie rašytojo, scenaristo, dramaturgo, režisieriaus ir (širdyje tikiu) net poeto kūrybos vertinimą, kaip naudingus pamokymus jauniems, pripažinimo siekiantiems, talentams. Kas yra Jis? Skaityti toliau

Bronislovas Genzelis

KONSTITUCIJA IR PILIETYBĖ

          Įžengėme į trečią dešimtmetį su savo atkurtos Valstybės Konstitucija. Praėjo pakankamai laiko jos veikimo apmąstymui. Gerai surėdyta Konstitucija –valstybės stabilumo garantija. Ji negali būti keičiama pagal dienos politikų užgaidas. Stabilumas priklauso ne tik nuo dokumento teksto, bet ir nuo jo realizuotojų.

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

IŠVALSTYBINIMAS

                      Lietuvoje tvyro egzistencinė krizė, einanti į katastrofą. Jaunas kino režisierius Kristijonas Vildžiūnas pastebėjo: ,,Jei praeitis prisimenama vien su nostalgija ir netampa dabarties įkvėpimu, kad ir kokia graži būtų, ji veiks destruktyviai. Surasti praeityje dabarties įkvėpimo yra vienintelis dalykas, dėl kurio verta žvalgytis į prabėgusias dienas.“ (IQ, 1916, Nr. 9, p. 96).

Skaityti toliau

SKUNDAS DĖL LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS PERSEKIOJIMO ĮVERTINIMO

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJUI

SKUNDAS                                                                                                                            2017-09-23

Dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuroro Gedimino Bernotavičiaus 2017-08-28 nutarimo atmesti 10 pastoviai ir sistemiškai žeminamų ir niekinamų pasipriešinimo okupacijai dalyvių prašymą tęsti ikiteisminį tyrimą dėl kolaborantinių struktūrų ir Lietuvos KGB okupacijos metu įsitikinimų ir pogrindinės Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos spausdinimo ir platinimo persekiojimo. Skaityti toliau