Apie mus

Klubas „Savastis“ – tai patriotų visuomenininkų sambūris, kuriam ne visvien, kokiu keliu eis Lietuva, ne visvien, kokia kalba kalbės mūsų palikuonys, ne visvien kokias tradicijas puoselėsime.

Klubo "Savastis" logotipas

„Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis.”
Maironis

8 komentarai

  1. Lietuvos vaikai,visi esate laukiami,grįžkite.Laikas .Krizė praėjo,Jūsų laukia gimtieji namai,tėvai,artimieji.Lietuvai parvežkite uždirbtus turtus,savo širdies šilumą .Gyvenkime čia, kad ir ant akmenėlio, bet savo tėvynėje,kuri kenčia be jūsų meilės…Tūkstantmečiais kovota už laisvę, už teisę vadintis lietuviu,ir to turto negalima atsisakyti.Tai būtų išdavystė.O koks paukštis savo lizdą niekina,koks paukštis savo lizdą dergia,jį apleidžia…Paukštis, ir tas pavasarį sugrįžta,džiaugiasi ir negali atsidžiaugti laime, jog namie…Žiūri į jį ,ir suspurda širdis, ir norisi džiaugtis kartu su juo…Tempia,neša į tą savo po žiemos apleistą lizdelį šapą po šapo-kad tik tvirčiau,kad tik geriau…Aišku,tai tik emocijos, bet kiek jose užkoduota prasmės,kiek potekstės,kiek apeliacijų į mūsų tautinę savimonę…Suprantat patys.Ne moralas man rūpi,ne,tik tautinis sąmoningumas,supratimas,jog po mūsų nebeliks mūsų.Jau dabar nėra mokyklose ką mokyti,uždarinėjamos ne tik pradinės mokyklos,neturi ką mokyti universitetai,į kraštą vis daugiau priplūsta svetimos darbo jėgos -visose gyvenimo srityse-kitų tautų žmonių.Aišku,tai nėra blogai, bet juk mes viską galime pasidaryti patys ,ir tuomet nenukentės tautinės vertybės,ir mums nereikės atsikariauti savo kalbos,nereikės jaudintis dėl tautos identiteto likimo,dėl istorinės tautos garbės.Be abejo,turi apie ką pamąstyti ir mūsų valstybė,ne vien atskiras individas.Dieve mano,kaip jus priprašyti sugrįžti,ką pažadėti,kad nesibaigtų Lietuva,kad neišnyktų iš žemėlapio..KAIMAS sensta-Lietuvos lopšys.Miestai tuštėja.Žmonės nenori gimdyti vaikų, nenori tuoktis,jie tenkina tik savo biologinius geidulius,nenori tęsti giminės,nori pramogauti.LIETUVI,susimąstyk,jog visą laiką privalai galvoti ,kad tavo rankose -tautos likimas. Negi leisi jai išnykti ir jausiesi laimingas…Skubėk gražinti LIETUVOS…

  2. Kaip tik taip pagalvojau (Tai vniaes geriausių straipsnių, kada nors perskaitytų) perskaičius šį interviu. Paskutiniu metu teskaitau tik straipsnių antraštes ar tik redaguojamus straipsnius, nes nedomina nei moralizuojantys, nei dejuojantys, nei nematantys jokių išeičių iš beviltiškų situacijų, nei juo labiau paviršutiniški-skandalingieji straipsneliukai. O Audriaus kiekvienas pasakytas žodis-skalsus, apie esmę, apie tai kas iš tiesų svarbu. Tikra šventė skaitant, nes retai pasitaiko taip išmintingai išsakytų minčių.

  3. 2012 metais sukanka 650 metų mušiui prie Mėlynujų vandenų.kur Algirdo lietuviai sutriuškino Aukso ordą.1362 metais įtvirtinta Lietuvių imperija nuo Baltijos iki Juodosios jūros…Ši data tūkstantį kartų svarbesnė nei žalgirio..Mąstymas,istorinė tiesa – Lietuva..

  4. Nenoriu sutikti su p. Arvydu dėl tūkstančio kartų. Taip. Mėlynųjų vandenų pergalė yra labai svarbi, bet nevalia nuvertinti ir Žalgirio mūšio. Jo reikšmė Lietuvai yra milžiniška, ši pergalė šimtus metų kėlė ir tebekelia mūsų dvasią. Tai mūsų Tautos pasididžiavimas. Taip, Algirdas puikiai susitvarkė su totoriais-mongolais, bet jis nesusitvarkė su kitais, artimesniais priešais lenkais. Ir ypač jo sūnus Jogaila, kuris Lietuvą išdavė dėl lenkiškos karūnos. O dėl Žalgirio galima pasakyti tik tiek, kad lietuviai, atlikę milžinišką darbą – įveikę vokiečių ordiną, tinkamai nepasinaudojo Žalgirio pergale, ir ne be lenkų intrigų. Iš šios pergalės daugiausia išlošė lenkai.

  5. jei komentarai šiame portale “laukia patvirtinmo”, vadinasi – jie cenzūruojami. Juk patys pasirinkote tokią Word Press poziciją. Necenzūruojami Lietuvoje beliko tik 3 – 4 portalai. Ir šis reiškinys tikrai ne iš ES atėjęs. Gal pradėkite, ponai, pasaulį keisti nuo tų vyriukų, kuriuos matote prieš save veidrodyje?

  6. Dėl paskutinio sakinio paskutiniame komentare. Taip, 2010 m. liepos 15-ąją buvau istoriniame mūšio lauke ir savo akimis mačiau, kaip lenkai pūtėsi prieš Europą 600-metėje šventėje (apie Vytautą Didįjį ir lietuvius – nė žodžio!).

  7. Netylėkim, akcentuokim Lietuvos nužudymo faktą 1655 metais! Vytauto tragedijos esmė – grėsmė artėjo iš Rytų, ne Vakarų. Deja, Lietuvos mokyklose dėstoma melo imperijos Rusijos „istorijos“ versija.
    I.Nutylima, vagiama Lietuvos nužudymo 1655 metais istorija: 17 amžiaus viduryje Lietuvoje buvo išžudyta 70 proc., apie 2 milijonus, beginklių Lietuvos gyventojų, fantastinio grožio sostinė Vilnius buvo sudegintas, sugriautas iki pamatų („Tvanas“): 1654 m. gegužės 18 d. laukinių rusų ordos ( Maskvos DK kariuomenė) ėmė veržtis į Lietuvą ir Lenkiją. Lietuvos kariuomenė buvo nedidelė ir Lietuvos didysis etmonas Jonušas Radvila nepajėgė sulaikyti maskolių antplūdžio „tvano“. Krito vienas miestas po kito – Smolenskas (1654 m. rugsėjo 23 d.), Polockas, Vitebskas, Mogiliovas. Karalius Jonas Kazimieras Vaza atvyko Lietuvos gelbėti, bet panikoje nieko nenuveikęs, nesurinkęs bajorijos išvyko atgal į Lenkiją,. Lietuva buvo palikta išbadėjusių laukinių rusų ordų valiai. Žiemos šalčiai buvo sulaikę Maskvos kariuomenės puolimą, bet 1655 m. ji vėl ėmė žygiuoti į Lietuvos gilumą viską degindama ir žudydama beginklius gyventojus. J. Radvila su 5.000 kariuomene paliko Vilnių ir pasitraukė į Kėdainius. Jis tik spėjo išsivežti iš Vilniaus iždą ir sudeginti tiltą per Nerį. 1655 m. liepos 30 d. rusai pasiekė Vilnių ir įsiveržė į beginklį miestą be kovos. Tai buvo pirmas atsitikimas Lietuvos istorijoje, kad priešas užėmė jos sostinę ,nuo kryžiuočių laikų ji nebuvo net pulta. Miestas buvo turtingas ir gražus. Nieko tokio savo tėvynėje nematę laukiniai rusai ėmė baisiausiai plėšti, viską naikinti, masiškai žudyti beginklius gyventojus. Susprogdino ir Gedimino pilį (Pilis atstatyta tik 20 amžiaus pabaigoje). Visos brangenybės buvo gabenamos į Maskvą. Ten buvo išvežti net rūmų baldai. Buvo išplėšti bažnyčių ir vienuolynų rūsiai, išmėtyti juose palaidotų žmonių kaulai ir išneštos karstuose rastos brangenybės. Plėšimų metu rusai padegė miestą, gaisras, kuris truko net 17 dienų ir sunaikino viską, kas dar buvo likę neišplėšta. Po karo su Maskvos DK Vilniaus nebegalima buvo pažinti, miesto ir gyventojų neliko. Visa tai, kas Lietuvos valstybėje per ilgus amžius sukurta ir sukaupta, buvo sunaikinta laukinių rusų ordų antplūdžių 1654-1655 m., „Tvano“ metu, kodėl lietuviai istorikai apie tai nutyli? Išdeginta žemė, Lietuvos gyventojai išžudyti, Lietuvos istorijos vienas tragiškiausių puslapių – 1655 metus būtina minėti vienoje gretoje su kitais Rusijos imperijos, genocidiniais nusikaltimais, pvz. 20 amž. masiniais lietuvių žudymais „trėmimų“ priedangoje. Nebaudžiami, nutylimi nusikaltimai skatina naujus Kremliaus nusikaltimus, būtina teisminiu keliu įvardinti nusikaltimus ir priversti niekingą imperiją kompensuoti. II.VYTAUTO TRAGEDIJA: 1.Po mūšio prie Tanenbergo ( Žalgirio mūšis) 1410 m., ordino sostinė nebuvo užimta, jokių strateginių pranašumų lietuviams nebuvo skirta, konfrontacija su ordinu buvo tragiška klaida, atskirtis nuo Vakarų Europos padidėjo; 2.Penkiolikto amžiaus pradžioje Rytų Europoje vyko tautų formavimosi laikotarpis, lietuviai turėjo istorinį šansą įsitvirtinti Europoje, kaip krikščioniškų Vakarų sąjungininkai. Vytautas , augęs ir auklėtas ordino aplinkoje, nesugebėjo savo galybe sutriuškinti vasalus maskolius, būsimus engėjus rusus. Didžiausias pavojus lietuviams grėsmingai artėjo iš Rytų, ne iš Vakarų. Tai yra Vytauto tragedijos priežastis – Lietuvių imperijai nuo Baltijos iki Juodosios jūros sąlygas pradeda diktuoti Vytauto vasalai, jo proanūkis Maskvos caras Ivan Grozni , toliau sekė siaubingi laukinių rusų ordų antplūdžiai iš Maskvos DK, “Tvanas“, kurių metu Lietuva buvo nužudyta tiesiogine prasme. Lietuva neteko 60-70 %,apie du milijonus savo gyventojų, fantastinio grožio sostinė Vilnius buvo sudegintas iki pamatų; 3.Tolimesnė įvykių raidos istorija parodė , kad Žalgiris tapo klastingų okupantų smegenų plovimo sistemos mechanizmo dalis, pragaištingos Lietuvos orientacijos į Rusiją , į “Stalino saulę” ,trėmimus, masines lietuvių žudynes.Net „Žalgirio” sporto klubas propagandos tikslu buvo įkurtas Maskvoje, 1944 metais; 4.Rusijos imperija yra ne tik blogio (R.Reiganas) ,bet ir melo imperija, nes jos istorija yra parašyta pagal politikų scenarijų. Pavyzdžiui, epas “Slovo o polku Igoreve”, yra falsifikatas, pagamintas Prahoje 19 amžiaus pradžioje. Šio epo ir kitų klastingų pasakų pagrindu yra sukurta ir toliau „kuriama“ imperinės ,totalitarinės Rusijos „istorija“. Netylėkim. Laukinių rusų ordos veržėsi iš Rytų ne iš Vakarų, mirtina grėsmė Lietuvai, priešingai ,nei teigiama mokykliniuose „istorijos“ vadovėliuose, atėjo iš Rytų. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą