Janina Šyvokienė

Panevėžio apygardos teismui
Baudžiamojoje byloje  Nr. 1-2-350/2014
Proceso Nr. 1-89-2-00005-1998-2
                                                                 Nukentėjusiosios Janinos Šyvokienės,
                                                                     gyv. Architektų g. 25-57, Vilnius

 

BAIGIAMASIS ŽODIS
2014-09-22
 

Nenuginčijamas principas – tautos teisė į savigyną.

     Gerbiamoji teismo kolegija ginti savo valstybės teisę ir nepriklausomybę yra kiekvieno valstybės piliečio teisė ir pareiga. Tūkstančiai žmonių gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę užėjus sovietinei okupacijai. Deja, buvo ir kolaborantų, ir išdavikų, uoliai tarnavusių represinėse struktūrose. Skaityti toliau