Algirdas Endriukaitis

PASTABOS 1

Ką čia pasakysi?
Šiandien turime tris problemas:
1. Išvalstybinimas
2.Išnacionalinimas
3. Išistorinimas
Klausimas: ką daryti – nematyti, kalbėti kokie mes narsūs kažkada buvome, gyventi gražiais sapnais, tikėtis absoliučiai visų ,,šmikinių“ partijų paramos, bijoti priešintis, toliau važiuoti nemokamu kapituliacijos traukiniu, šliaužti į kapines?

Signataras M. Laurinkus laiku atsisako praeities
            1918 ir 1990 buvo kuriama tautinė valstybė. Dabar pasaulyje atsirado nauji pranašai, kurie siūlo naują tikėjimą. Prancūzų filosofas Emilis Sioranas paklausė ir atsakė: ,,Jums gyvenimas nepavyko? – Jūs niekuomet neturėjote išdidumo jausmo.“ (,,Gorkije silogizmy“, Algoritm, Maskva, 2008, p. 67).
            Signataras Mečys Laurinkus yra giliai prasmingai ir gydomai pastebėjęs: ,,Mūsų valstybė dar nėra apimta ,,grįžimo prie nacionalinių interesų“ spazmų, nesitelkia nacionalistai po lietuviška M. Le Pen vėliava, nekuriama ,,alternatyva Lietuvai“. (,,Lietuvos rytas“, 2017-10-21, p. 4). Galima numanyti jo istorinį apgailestavimą dėl Kovo 11-osios parašo prasmės. Istorijoje esame tokių atvejų turėję. V. Mickevičius Kapsukas metė V. Kudirkos draugystę ir nubėgo pas V. Leniną, A. Sniečkus nubėgo pas draugą Staliną. Kiti, jau nelabai įspūdingi Lietuvos veikėjai, nubėgo pas Brežnevą ir kitus Kremliaus korifėjus. Ir vis vardan tos, Lietuvos, kviečiant valdovus iš šalies.
Kaip matyti iš vieno ES lyderių Hermano van Rompėjaus išminties, tokios sąvokos kaip tauta ir tėvynė turi atsidurti šiukšlyne. Suprantama, ,,Globaliai Lietuvai“ to ir nereikia. Juo daugiau tokių balsų pasigirs, tuo greičiau pasieksime trokštamą laimės žiburį ir nuskandinsime Breksitą ir Europos Lietuvos provincijos istorijos knygoje aukso raidėmis įrašysime šauklius, išgydžiusius mus nuo skausmingų tautiškumo spazmų.

 

Liberalo žvilgsnis į Lietuvos dvasią
            Liberalų pasaulyje plevena mintis kad valstybės nereikia. Juk nėra funkcinio poreikio objekto. Na, dar laikinai gali būti dalinė administracinė struktūra – ES, bet šiaip viską gali tvarkyti firmos ir koncernai. Seimo narys Gintaras Steponavičius yra taip šią idėją suformulavęs: ,,Netikiu valstybe, kaip moralės skleidėja ir gynėja.“(,,Veidas“, 2014-05-06, p. 21).

 

V. Ušacko Lietuvos vizija
V. Ušacko Lietuvos ateities vizija – absoliutus tikėjimas nežinia kur einančios ir kokios kultūros pagrindu – ES išganymu. Esmė – tautinės valstybės nereikia.
,,Nėra nesvarbių nacionalinių interesų. Deja, kaip ir nėra sprendimo dėl krypties, kuria judėsime tolyn. Nėra net noro liautis gąsdinti tūlą lietuvį suvereniteto praradimu ar ,,Europos
federacija“.
,,/…/ valstybėse senbuvėse vis didesnė dalis piliečių kvestionuoja ES institucijų sprendimus, stiprėja nacionalistinės tendencijos, populistiniai judėjimai, stringa efektyvios ir bendros ES saugumo ir užsienio politikos formavimas.“
Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras.
,,Vakarų ekspresas“, 2018-05-05, p. 7

2018-06-13

 

Algirdas Endriukaitis

Raganų šokis apie Vasario 16-ąją

Kas valdo pasaulį
                      Neseniai M. Gorbačiovas išleido knygą apie savo politinę patirtį. Jis rašo: ,,Bet aš nenumaniau, kad aplink mane idiotai ir atsitiktinė publika, kuri apskritai nieko nenutuokia!“ (,,Nezavisimaja gazeta“, 2017-12-21, p. 14). Mūsų filosofas Krescencijus Stoškus pastebėjo: ,,Tiesą sakant, Lietuvoje dabar tiek idiotizmo, kad sunku suprasti, iš kur visa tai nukrinta ir kokiais motyvais tai organizuojama.“ (,,Respublika“, 2018-02-09, p. 20). Filosofas Arvydas Šliogeris jau anksčiau yra nužiūrėjęs: ,,Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“ (,,Nerimas“, Vilnius, 2012, p. 87).

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

IŠVALSTYBINIMAS

                      Lietuvoje tvyro egzistencinė krizė, einanti į katastrofą. Jaunas kino režisierius Kristijonas Vildžiūnas pastebėjo: ,,Jei praeitis prisimenama vien su nostalgija ir netampa dabarties įkvėpimu, kad ir kokia graži būtų, ji veiks destruktyviai. Surasti praeityje dabarties įkvėpimo yra vienintelis dalykas, dėl kurio verta žvalgytis į prabėgusias dienas.“ (IQ, 1916, Nr. 9, p. 96).

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

SUSIDOROJIMO POTEKSTĖ – NE DEMOKRATIJA IR PROCEDŪROS, O LIETUVOS VALSTYBĖS LIKVIDAVIMO JUDESYS

 Prof. R. Vilpišausko procedūriniai argumentai, pateisinantys priimtus sprendimus dėl V. Radžvilo eliminavimo iš Lietuvos valstybės suvereniteto ir ateities svarstymo, disonuoja Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejui, teigiančiam istorinį valstybės tęstinumą. Pasitvirtina teiginys, kad suverenitetas neturi poilsio dienų ir atostogų. Valdantysis elitas, regimai konservatoriai, suformulavę konceptualiai modernų tylų suverenios Lietuvos valstybės nuleidimą į pakalnę (,,Globali Lietuva“), o socialdemokratai iškėlę šimtmečio jubiliejaus paminėjimui tos pačios idėjos tąsą oficialiu klastingu šūkiu ,,Įkvėpti ateities“, kuris reiškia ėjimą nežinia kur, kaip, kiek ir vardan ko. Visa tai reiškia valerijono lašus nuo širdperšos kaip ir antros arba trečios pilietybės suteikimo raminantis kapituliacinis kompresas.

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

TARP ISTORIJOS BALSO IR CHIMEROS KAUKSMO

                      Neendriukaitisseniai tarp signatarų kilo ginčas dėl Lietuvos dabarties ir ateities prasmės. Nieko naujo po šia Saule. Tik atviras ir reikalingas ženklas, kad ne vienas jau užsimiršo už ką tąsyk pasirašė. Anuomet kažkas buvo Pilėnuose, kažkas Durbės ar Žalgirio mūšyje dalyvavo, kažkas pirmąją Lietuvos istoriją parašė, kažkas ,,Varpu“ skambino, kažkas 1918 m. vasario 16 parašus padėjo, kažkas į mišką galvą padėti išėjo, kažkas į tremtį dundėjo ir kažkas su tais bendrystės darbais bei garbe liko ir šiandien. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

DĖL VALSTYBINIO PAGERBIMO

VIendriukaitisLKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI

2016-11-19

DĖL GALIMO S. NĖRIES VALSTYBINIO IR TAUTINIO PAGERBIMO PRASMĖS

                      Mano raštą priimkite ne už blogą ar pamokslavimą, o kaip šiandieninį visų rūpestį dėl Lietuvos valstybės išlikimo ateities globalizmo ir liberalizmo grėsmių akivaizdoje, kuomet egzistencijai yra neabejotina sąlyga mokytis iš savo istorijos, klaidų ir turėti aiškius, tvirtus mūsų protėvių parengtus valstybės nepriklausomybės vertybinius pamatus. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

LAIŠKAS DERYBININKAMS

NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS

 

Vilnius, Stasio Šilingo g. 65-2, LT-11311

Tel.  8-601-95-809

El. paštas: misrig@lrs.lt

                                                                                                                              2016-11-03

GeF1AE4629_3x4ranoriškas linkėjimas

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir socialdemokratų partijų derybininkams

                      Pirmiausia pasveikinimas ir padėka, kad pastatėte į vietą liberalus ir jų artimus dviveidžius bendrus, kuriems nereikia tautos ir valstybės. Artėjančio 1918 metų vasario 16-osios šimtmečio proga Jums tenka didi atsakomybė istorijai. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

PRAEITIES ILIUZIJA IR ŠIANDIENOS CHIMERA ARBA ARITMETIKOS PRADŽIAMOKSLIO TRŪKUMAS

Kaendriukaitiss yra valdžioje?

Paprastai Lietuvos gyventojų apklausoje Lietuvos Seimas visuomet būna paskutinėje pasitikėjimo vietoje ir palankiai vertinamas tik 10-15 procentų. Tai kritiški skaičiai. Aritmetiškai tos seiminės partijos, per metus iš biudžeto savo nelogiškam savanaudiškam gyvavimui gaunančios per 5 milijonus eurų dotacijų, Lietuvos įstatymų leidyboje ir valdyme pateisintai galėtų turėti tik 14-21 mandatą. Tauta mąsto, mato ir tvirtina, tik per rinkimus to neužbaigia. Dabar toks gausus finansavimas reiškia grobuoniškos ir parazituojančios klasės kryptingą gundymą ir ugdymą. Šiandien, nors skaitosi yra pozicija ir opozicija, bet absoliučiai visos biudžetinės partijos tik skiriasi plėšiojimosi dėl portfelių nešiojimo ir postų dalybų geresniu ar blogesniu ir to pasėkoje galimų materialinių vertybių glostymo užsitikrinimu. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

ŽODIS ALFONSUI SVARINSKUI, JUOZUI ZDEBSKIUI IR BRONIUI LAURINAVIČIUI PAGERBTI

      endriukaitis       

Monsinjoro Alfonso Svarinsko parkas              2016-07-16

                   Už garbingus didžiavyrius Alfonsą Svarinską, Juozą Zdebskį, Bronių Laurinavičių, kuriems šiandien neleistų kalbėti Seime, nacionaliniame radijuje ir televizijoje. Atmintis teikia prievolę kalbėti už juos atvirai. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

KOVO 11-ĄJĄ PABRĖŽIAME SAVO RYŽTĄ IR VALSTYBĖS IŠSAUGOJIMĄ

 

endriukaitis

Globalizmo ir tradicinių vertybių krizės Europoje sąlygomis mums patiems reikia rūpintis savo ateitimi, savo istorijos gerbimu ir nepriklausomos tautinės valstybės išsaugojimu. Teigdami Europai ir pasauliui savo 1990 metų Kovo 11-osios aspiracijas tuo pačiu tvirtiname savasties išlaikymą, nenorą kam nors primesti savo valią, o taip pat paklusti kokiai nors kitų valiai. Skaityti toliau