Algirdas Endriukaitis

AR LIETUVOJE YRA POLITINIS ELITAS?

                      Pendriukaitiserskaičiau Gavrilo Popovo, tarptautinio universiteto Maskvoje prezidento, tekstą ,,Apie elitą, kurio nėra“. Autorius nurodo, kad tokia kategorija žmonių yra galinga žiniomis, mąstymo aštrumu, aktyvumu, sumanumu, noru gyventi ne tik šia diena, bet ir gebėjimu matyti ateitį. Jo nuomone Rusijoje ne valstybė formavo elitą, o elitas valstybę (,,deržava“). Elitą šventindavo pravoslavija, kuri atverdavo elitui vartus. Kaip nurodo G. Popovas, pravoslavija buvo elito leidimas Lenino protėviams. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

ISTORINIS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS RITERIS

F1AE4629_3x4

 

                      Monsinjoras Alfonsas Svarinskas šiandien dar pateikiamas kaip deramai nesuvoktas ir neįvertintas toje kasdieninių trumpalaikių nevertybinių blizgučių erdvėje. Jis yra unikalus istorinės tęstinės Lietuvos laisvės kovos žmogus, sakyčiau, sunkiai istoriškai pakartojamas šių dienų doroviškai pakrikusiame pasaulyje. Kiekviena diena jis kvėpavo Lietuvos laisve, niekuomet nesvyravo ar abejojo savo pasirinkimu, nepriklausomos Lietuvos valstybės būtinumu, o, svarbiausia, jo netenkino atkurtos Lietuvos neteisingumo, paviršutinio apsimetimo, valstybės neigimo grimasos. Jo nuostata buvo – viskas atvira ir tiesa, šiandien, o ne rytoj. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

ISTORIJOS PAMOKOS: SAVIGARBA, IŠDIDUMAS, DRĄSA

F1AE4629_3x4

I. Europos ir pasaulio kultūros raidos tendencijos

Popiežius Pranciškus

,,Mes dabar išgyvename ne tiek permainų epochą, kiek epochos kaitą. Todėl vyksta ir kultūrinės permainos, išryškėja tokie dalykai. Epochos kaita skatina moralinį nuosmukį ne tik politikoje, bet ir finansiniame bei socialiniame gyvenime.“

,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Neteisinių dabartinės prokuratūros ir teismų sprendimų pasipriešinimo okupacijai bylose vetinimai

F1AE4629_3x4

Okupacinė teisinė sąmonė

Aleksandras Kalesinskas, 1918 m. savanoris, Vyčio Kryžiaus ordino ir medalio kavalierius, 1941 m. sukilėlis, 1945 m. sausio 11 nuteistas 15 metų katorgos, po 18 dienų neaiškiomis aplinkybėmis, manytina, nuo kankinimo, miręs Vilniaus kalėjime, 1990 m. buvo reabilituotas. 2004 m. kovo 18 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija – E. Bieliūnas, V. Aidukas, V. Čiučiulka jį dereabalitavo nurodydami: ,,Nuteistasis A. Kalesinskas tiek parengtinio tyrimo metu, tiek karinio tribunolo metu kaltu prisipažino.“ Tai reiškia okupacinio karinio karinio tribunolo legitimavimą, kurio reikalavo prokurorė Audronė Žentelienė. Teisėjas E, Bieliūnas dabar dirba teisėju ES Bendrajame teisme, o V. Aidukas tebedirba Lietuvos Aukščiausiajame teisme. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Lietuva susitraukia kaip Onorės de Balzako šagrenės oda Moriso Ravelio ,,Bolero“ tempu

F1AE4629_3x4

                      25 metai mūsų istorijoje. Ir vis kartu šalia Rusijos: 25 metai caro rekrūtų kariuomenėje laikas, 25 metų kalėjimo okupantų lagerio bausmė pokario partizanams, netgi gal pasaulyje ir nežinotas toks mielas ir būtas simbolinis jos mielas ir neįprastas 25 rublių sovietinis banknotas. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Dėl Panevėžio apygardos teismo sovietinio legitimumo nuostatų

F1AE4629_3x4

PAŽYMA                                                                                                        

2015-03-23

Priimtina sovietinė okupacija ir nusikalstama KGB organizacija

Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija (Algirdas Gaputis, Artūras Ridikas, Sigitas Bagdonavičius) 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė išteisinantį nuosprendį M. Misiukonio byloje. Paprasta akimi regimas atvirai nepamatuotas sovietinės  okupacinės teisinės praktikos legitimavimas, teisinimas, nusikalstamo kolaboravimo Lietuvoje vertinimas teisiniu, istoriniu, politiniu ir moraliniu pagrindu. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Kur šuo pakastas?

F1AE4629_3x4

                Daugelio nuovargis, abejingumas, tingėjimas, savanaudiškumas, tik savęs matymas, laimingas tikėjimas gaunamais trupiniais, klaidingas manymas, kad suliberalėję konservatoriai neša Lietuvos suvereniteto vėliavą, išmintingai nepajudinamas tikėjimas, kad viskas savaime, kaip jau ne kartą anksčiau yra buvę, susitvarkys, o tai reiškia kad mūsų laisvės ir nepriklausomybės ateities savitakos buvimą, bet kartu ir akivaizdžios pasaulio civilizacijos kultūros griūties doktrinos lygmens pripažinimą. Tai patvirtina, kad mūsų kritinė nepriklausomos galvosenos ir išdidumo masė palaužta. Nesipriešinimo, pasidavimo lemties ženklas. Istorija nežino atvejo, kad laisvė būtų baigtinis procesas. Už laisvę tenka grumtis kasdien, laisvė atostogų ir švenčių neturi, būdrauti reikalauja. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Kiek lieka Lietuvos tautinės valstybės?

F1AE4629_3x4
,,Šviesa sklinda šviesos greičiu, o lietuvis slenka – vėžlio.
Todėl šviesa ir negali mūs žingsnius lydėt.
Tamsoj tiesą pavagia…
Ir klaidžiojam ratais, giedodami apie tai, ko nėra. ”

Juozas Erlickas

(„Lietuvos rytas”, 2006-01-28, p. 1)

 

Nerimo nuojauta

Nijolė Bražėnaitė, partizano Juozo Lukšos žmona, neseniai pasakė: „Į Lietuvą žvelgiu Juozo akimis…Man nerimą kelia nesupratimas, kas yra krašto meilė.”(„Lietuvos žinios”, 2007-07-01, p. 14). Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

MGB psichotropinės priemonės prieš Lietuvos partizanus

Pateikiamame dokumente aprašyta kaip 1952 m buvo naudotos psichotropinės priemonės prieš Šakių rajono partizanus.

Šiame dokumente dėl istorinio fono norime palikti autentišką nusikalstamos okupacinės MGB organizacijos naudojamą terminologiją, kuria jos nori teisinti savo nusikalstamus veiksmus.

Paaiškinimai: *banditas — taip niekinančiai buvo vadinami savanoriai, Lietuvos laisvės kovotojai — partizanai. **,,Neptūnas“ — psichotropinio, cheminio poveikio nuodo šifruotas pavadinimas. Šiuo atveju apsvaiginąs, darąs žmogų bejėgiu.

***samogonas — rusų kalbos kilmės žodis, namuose gaminta degtinė. ****gauja — partizanų būrys. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Vaikų iš Čečėnijos laikymo Lietuvoje teisinių pagrindų nebuvimas

 F1AE4629_3x4
  1. Vaikų iš Čečėnijos atsiradimas Lietuvoje

Vaikai iš Čečėnijos į Lietuvą pakviesti kaip Čečėnijos vaikų namų ,,Rodnaja semja“ nepilnamečiai auklėtiniai su globėjais Ch. ir M. Gatajevais atvyko 1999 m. laikinam buvimui humanitariniu pagrindu ir ne jokiu politiniu motyvu. Jų buvimas Lietuvoje kasmet būdavo pratęsiamas vieneriems metamas ir jokio noro nuolat pasilikti Lietuvoje, gauti pabėgėlio statusą nebuvo. Netgi suaugę globėjai tokio prašymo neturėjo, jie važinėdavo į Čečėniją, kur buvo kita jų vaikų namų dalis. Skaityti toliau