Algirdas Endriukaitis

Naujametinis laiškas signatarams

KĄ DARYTI, JEI MATAI, KAD STOVI PRIE VALSTYBĖS PRARAJOS KRAŠTO IR NIEKO NENORI VEIKTI?

 Prieš Naujuosius metus priimta sveikinti ir linkėti, kaip įprasta, ko trūksta ir ko norima. Nelaužant tradicijos, žvelgiu į Jus, broliai, matau Jūsų linksmas ir patenkintas akis. Negalima manyti, kad esate blogi, nematote, nesuprantate ar esate neraštingi. Bet istorinės vertės požiūriu to maža. Visuomet reikia apibrėžto viešumo: atjautos mumis tikėjusiais ir pasitikėjusiais, prisiminimo ir pagarbos savo praeičiai, drąsos, savo atminties istorijos darbų sąžinės suvedimo, savigarbos ir išdidumo savo valstybei ir harmoningos klausos išgirsti kur ir kaip sukasi Lietuvos istorijos ratas kasdieninėje pasaulio maišatyje. Ir kontrolinis klausimas: ,,Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“ Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Panevėžio apygardos teismo sovietiniai varpų dūžiai

20130527090345705_0001

 Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija (Algirdas Gaputis, Artūras Ridikas, Sigitas Bagdonavičius) 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė išteisinantį nuosprendį M. Misiukonio byloje. Paprasta akimi regimas nepamatuotas Rusijos okupacinės praktikos Lietuvoje kolaboravimo vertinimas teisiniu, istoriniu, politiniu ir moraliniu pagrindu. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Prasmingumo klausimai

Lietuvos finansų ministerija, sekretoriatas (Viešoji įstaiga ,,PVC”, esanti Kaune) ir Lietuvos gėjų lyga (LGL) pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą ,,Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” paprojektį ,,Partnerystė už lygias teises” sudarė tikslinę sutartį 2010 m. 365604,08 litų sumai, skiriant 90% (329043,67 Lt), o likusius 10 % (36560,41 Lt) turi įnešti paramos gavėjas ir/arba partneris. Projekto partneris – Švedijos gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų teisių federacija, kuri įsteigta 1952 m., turi 6 tūkst. narių ir 28 atstovybes šalyje. Organizacija remia savo švietimo ir mokymo programą Azijos regione ir numatę skirti ypatingą dėmesį Baltijos šalims bei Lenkijai. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

E. Kusaitės byla Putino Krymo saulės šviesoje

2014-04-04 Lietuvos apeliacinis teismas skelbs nutartį E. Kusaitės byloje.

Per paskutinį šio teismo posėdį (2014 m. sausio 29 d.) buvo nustatyta, kad nutartis bus skelbiama  po 45 dienų (2014-03-17), t. y. įstatyme numatyto maksimaliai leidžiamo termino. Šią dieną buvo naujai paskelbta, kad nutartis bus skelbiama 2014-04-04, t. y. pratęsima dar 19 dienų.

Galima išreikšti spėliojimą, kad šis teismas vardan teismo autoriteto turėtų į bylą pažvelgti  naujai. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

,,Patria et veritas“ (,,Tėvynė ir tiesa“)

Oficialus VSD šūkis E. Kusaitės byloje

 Nuo 14 metų amžiaus VSD masyvioje apsuptyje

2008-02-11 VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas D. Dabašinskas nurodo, kad nuo 14 metų amžiaus E. Kusaitė pradėjo bendrauti su čečėnų tautybės asmenimis. Deja, byloje nei vienas čečėnų tautybės asmuo neatsirado.

VSD Klaipėdos apygardos poskyrio viršininkas D. Noreika veidmainiškai ignoravo E. Kusaitės motinos atvirus prašymus padėti ir aiškintis tuometinę padėtį. Nėra teismo leidimo pagal BPK 159 str. 2 d. atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus sprendimo leisti jos atžvilgiu tokių priemonių: nusamdyti butą, mokėti jai pinigus pragyvenimui, buto, telefono, kompiuterio išlaikymui, apgyvendinti kartu savo agentą ir t. t. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Kur galėtume eiti?

Besąlygiškai akivaizdi Lietuvos valstybės išformavimo slinktis. Demonstruojama ir kalbama fantomiška leksika. Lengvabūdiškai išardoma krauju ir širdimi puoselėta svajonė. Ir tai ne retorinis, o likiminis klausimas: kur eini, Lietuva, idėja fix, vizija, gairės, būti ar nebūti Lietuvai. Kas liko iš garsinto Baltijos tigro, drąsios šalies skelbto įvaizdžio? Kuo tikime ir kuo pasitikime?

D. Katkus savo knygą pavadina ,,Lietuva išeina iš mados“ (2010 m.), o K. Jaskelevičius – ,,Valstybės atėmimas“ (2010 m.). Rusų rašytojas B. Vasiljevas parašo knygą: ,,Rusija neturi tikslo, ir tai baisu“. (,,Respublika“, 2001-05-10, p. 10). Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Vladas Baronas – Kremliaus vaidilutė

Yra nusikaltimas, kuris neišperkamas, – tai Tėvynės išdavimas 
                                      Pjeras Buastas

 

Ne vieną domina, kaip žmogus savanoriškai tampa Tėvynės išdaviku arba čekistu. Prisimenu Antaną Sniečkų, kurio tėviškė buvo Būblelių kaime prie Kudirkos Naumiesčio. Po karo A. Sniečkus labai jautė Stalino ranką ir buvo klusnus naikinamosios Kremliaus valios vykdytojas. Jis liepė nupjauti likusius jo tėviškėje didžiulius ąžuolus, kad neliktų ženklo, jog jo tėvai buvo stambūs ūkininkai (,,buožės“), kurie Raudonajai armijai grįžtant iš Rytų pabėgo į Vakarus. Savo gyvenimo saulėlydyje, jis tapo sentimentalesnis, apsilankė šiuose kraštuose, susitiko su kai kuriais jaunystės pažįstamais. Vienam būbleliškiui, kuriam A. Sniečkus jaunystėje buvo pasiūlęs, o šis buvo atsisakęs prisidėti prie komunistinės veiklos, dabar gyvenančiam vargingai, pasakė: ,,Matai, būtume veikę kartu, tai dabar ne taip gyventum”. Tas žmogus nesigailėjo savo laisvo apsisprendimo. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Kuo buvome, kuo tapome ir kaip neliekame

Niekur mes toliau ir nenuėjom
Nuo pirmos neparduotos tiesos.
Janina Degutytė

Tautos susirinkimo arba savigynos prasmė

Šiandieninė Lietuva, be jokio emocinio sakymo, yra circulus vitiosus (ydingas ratas, padėtis be išeities) būsenoje. Tam gyvybiškai reikalingas padėties aptarimas, įvertinimas ir savigynos sprendimai. Pesimistams galima atsakyti, kad išimtinai svarbaus, laisvo, atviro aptarimo ir pasidavimo alternatyva yra sėdėti krūmuose ir ruošti valstybės įkapes. Kaip sakoma, jeigu į išdidžią praeitį šausi pistoletu, ji į tave šaus iš patrankos. Vertybių egzistencinę krizę apibūdina emigracijos lygis ar 48 proc. asmenų siūlymas pardavinėti pilietybę ir daug kitų požymių. Pasaulio istorikai yra pastebėję, kad žmonių naivumas yra begalinis. Tai pastebime apsišaukėlių išminties geradarių įžūliai gražiame apvalkale brukamą staiga atrastą ar išrastą ,,naują kultūrą“, su besąlygišku pasaulio patikrintos istorinės patirties atsisakymu, įtaigojant senomis kilniomis sąvokomis su klastingu ir priešingu nauju turiniu. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

6‹6

 
BENEDIKTUI JUODKAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKUI
2013-10-29

Į 2013-10-24, Nr. V-2013-7051

 6 ALGIRDO ENDRIUKAIČIO (1957-1963) IR 6 LINO LINKEVIČIAUS (1983-1989) METAI KAIP GYVENIMO ĮPROTIS

A. Endriukaitis 6 metus sėdi sovietiniame lageryje, o ministras L. Linkevičius 6 metus dirba komjaunimo ir komunistinį darbą Tarybų Lietuvoje. Čia yra neišdildomas patirties taškas. Dar Aristotelis yra pasakęs, kad žmogaus galvoje negali būti tokių minčių ir veiksmų, kurių jis neišgyvenęs savo jausmais. Taigi, mūsų jausmai skirtingi dėl čečėnų tremties, 1994 ir 1999 metų naikinamųjų karų, turto netekimo ir motinų ašarų. Ir šiuo atveju tiek ministras L. Linkevičius, tiek visi Jūsų komiteto nariai (,,bendru sutarimu“) verti savo sprendimo. Dviejų motinų iš Čečėnijos 2013-06-07 neleidimas atvykti į Lietuvą pamatyti savo vaikų bus chrestomatiniu Lietuvos valstybės žmoniškosios atjautos supratimo pavyzdžiu galingai rungiantis už žmogaus teises Afganistane ir Sirijoje. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

D I A G N O Z Ė 1

1990 m. kovo 11 d.: ,,Suvereniteto karštligė” (Nepaprastai sunki būklė).

2004 m. lapkričio 11 d.: ,,Persirgtas suverenitetas” (Visiškas pasveikimas, be pirminių požymių).

2002 m. birželio 20 d.

Piliečio sąvokos išplovimas

2002 m. birželio 20 d. buvo pakeistas Lietuvos Konstitucijos 119 straipsnis dėl rinkimų teisės savivaldybių rinkimuose. Iš šio straipsnio buvo išbraukta nuostata, kad savivaldybių tarybas renka tik Lietuvos piliečiai. Naujoje įstatymo redakcijoje savivaldybių rinkimų teisę įgyja visi nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, tai yra ir ne Lietuvos piliečiai. Skaityti toliau