Arnoldas Piročkinas

Kalba be kalbos kultūros virsta žargonu

Žodis konferencijos „Lietuvių kalba šiandien“ diskusijoje (Vilnius, 2013 09 19)

Lietuvių kalbos šiandieninei būklei nusakyti visų pirma reikėtų neišleisti iš akių to fakto, kad po II pasaulinio karo vakarietiškos civilizacijos šalyse dominavęs bene Cicerono suformuluotas principas „Salus populi -suprema lex“ („Tautos garbė -aukščiausias įstatymas“) užleido ar baigia užleisti vietą nuostatai „Salus personae -suprema lex“. Tautai, valstybei, apskritai kolektyvui lieka tik pareiga tenkinti individo poreikius, užtikrinti jam saviraiškos sąlygas. Veikiai tie poreikiai virto įgeidžiais. Kaip ryškiausią jų pavyzdį derėtų nurodyti atvirai nesivaržantį, gėdą praradusį homoseksualų sąjūdį, kuris gresia užlieti ir Lietuvą. Skaityti toliau