Vidmantas Bartkus

Ąžuolai žaliuos – žemėj (ne) Lietuvos

Sugužėjo, sulėkė žilagalviai savaitgalį į senutėlę Kauno sporto halę, menančią ir Europos čempionų šlovę, Lietuvos žemės neleisti svetimšaliams parduoti. O ir jaunėlių ar vidutinio amžiaus kur nekur matėsi. Sąjūdininkas klaipėdietis Dionyzas Varkalis su gražiais žemaičių tuntais visą tribūną užėmė, kilo partinės vėliavos – ir Tautininkų, ir Liaudies partijos, ir Lietuvos Demokratinio judėjimo, čia ir „murzininkų“ saujelė su kunigaikštyte, ir nuskriaustieji bei nuskaustieji Garliavos žmonės, tvarką sergėjusieji Algirdo Petrusevičiaus kariai, signataras Algirdas Endriukaitis, kalbos ir Rytų Lietuvos sergėtojas Kazimieras Garšva, gatvės ir interneto politikuotojas Algirdas Matulevičius, išsimokslinęs bet liūdnokas A.Salamakino patarėjas Danius Lygis greta Žaliųjų ir valstiečių sąjungiečių, autobusą iš Vilniaus atvežęs vis aštriau ir griausmingiau tautiškai kalbantis Julius Panka ir dar daugiau nemažiau mąslių, bet tylių vyrų ir moteriškų suspaudusių kumštį ir ašarą skepetaitėje– visi sukviesti pardavusio savo karvę ir išnuomavusio salę nerimstančio Kaišiadoryse ūkininkaujančio Pranciškaus Šliužo. Skaityti toliau