Boleslovas Bierutas

NKVD darbo instrukcija Lenkijoje

 ,,Visiškai slaptai“

Москва 2.6. 1947. Совершенно секретно

КАА / СС 113 приказ НК (003) 47

 

 

Spausdiname Sovietų Sąjungos specialiųjų tarnybų instrukciją, kuri buvo aptikta pokarinės Lenkijos prezidento Boleslovo Bieruto kabinete. Bierutas dar prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo Sovietų Sąjungos agentas. Instrukcijos tekstas buvo išspausdintas JAV lenkų kalba leidžiamame žurnale „Nowy Dziennik“, taip pat skelbtas Vengrijoje, Suomijoje, Estijoje. Skaityti toliau