Vilija Dailidienė

„Grožinė literatūra ir jauno žmogaus vertybės“

ANKETA

1. Vertybių samprata sudėtinga, ji glaudžiai susijusi su išorės pasauliu, žmogų jaudinančiais ekonomikos, kultūros, religijos, politikos klausimais ir su jo pastangomis tą išorės pasaulį padaryti sau artimesnį. Tačiau dar niekas nepateikė vienareikšmiško atsakymo į klausimą, kokia yra šio pasaulio vertybių sistema, kokios vertybės svarbesnės, prioritetinės, o kokios – ne. Koks vaidmuo, Jūsų nuomone, šioje vertybių sistemoje kiekvieno žmogaus gyvenime turėtų tekti tautinėms-etninėms ir etinėms vertybėms? Ar dabartinei lietuvių grožinei literatūrai dar rūpi etiniai idealai? Skaityti toliau