Daiva Tamošaitytė

NAIKINIMO ŽENKLAS LIETUVAI

Ž3378_2501urnalisto R. Stankevičiaus klausimai Daivai Tamošaitytei:

 Apie tai, kad ES demokratija yra skirta ne visiems, apie tai, kad ginantieji krikščioniškąją moralę ir nacionalines šaknis yra marginalizuojami, prilyginami naciams arba rusams dirbančiai ,,penktajai kolonai“, kad jų mintys blokuojamos nuo viešumos, nuo galimybių jasišsakyti žiniasklaidoje, apie tai, kad žmonės baudžiami net už savo nuomonę išsakytą interneto komentaruose, jei ta nuomonė neatitinka ,,generalinės“ – liaudyje kalbama jau seniai. Tačiau tą procesą, kurį Jūs ką tik patyrėte savo kailiu, turbūt jau derėtų vadinti darbovietės valymu ideologiniu pagrindu? Beje, ar ne panašų ,,procesą“ savo darbovietėje yra patyręs ir kitas Vilniaus Forumo organizatorius profesorius Vytautas Radžvilas? Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

APIE IDEOLOGIJŲ PRIGIMTĮ IR ŽALĄ

3378_2501
 Kas iš esmės, pamatiniu būdu jungia dvi ideologijas, neva visiškai skirtingas ir priešiškas – komunizmą ir genderizmą? Atviras ir programinis, manifestinis atsiskyrimas nuo Dievo ir religijos, jo neigimas ir viso socialinio gyvenimo grindimas kitais, „žmogiškais“ pagrindais. Kiek mūsų istorinė atmintis pajėgi aprėpti, tūkstančiai pasaulio religijų, didelių ir mažų, buvo žmogaus būties pamatas. Toks jis buvo ir išliks, nes to reikalauja pati žmogaus prigimtis, įėmusi dieviškąją kibirkštį ir gėrio pradą. Aiškiai reflektuodamas tąjį pradą žmogus atsiskyrė nuo likusios mažiau sąmoningos gamtos. Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

Romualdui Ozolui, tikrajam Lietuvos Atgimimo šaukliui (1939-01-31–2015-04-06)

Yra dar vienas šventas žodis: LIETUVA

Many jo niekas nenutildys.

Jame – būties prasmė, gyvenimo šviesa,

Ir naujo atgimimo viltys.

                                       Romualdas Ozolas, „Lietuva“, 1979 10 04

Šių metų balandžio devintąją į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapinėse palydėjome po sunkios ligos anapusybėn išėjusį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį, Kovo 11-osios Akto signatarą, pirmosios Vyriausybės vicepremjerą, filosofą Romualdą Ozolą. Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

DIDVYRIAI IŠEINA, LEGENDA LIEKA

Daiva TAMOŠAITYTĖ: „Didvyriai išeina, legenda lieka“

Liepos 17-ąją kovos ginklus sudėjo ir mirtingą kūną apleido didi siela, nenuilstantis laisvės kovų didvyris, legendinis rezistentas, pogrindžio darbuotojas, partizanų kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Iš daugelio kovotojų su nusikalstamu sovietų režimu ir bedievyste ši asmenybė išsiskiria tuo, kad iki paskutinio atodūsio nepaliaujamai ir veikliai gynė Dievą ir Tėvynę, skriaudžiamą žmogų ir žmoniškumą per se. Nekreipdamas dėmesio nei į užtarnautą žmonių pagarbą, nei į naujųjų laikų fariziejų panieką, jis nešė Dievo jam patikėtą misiją su nepalaužiama valia. Vaikiškai skaisti siela, energija ir neklystama intuicija sprendimuose, sąmojis, gyvastis žiauriausių išbandymų akivaizdoje A.Svarinską liudijo buvus viena rečiausių sielų, kurios visu gyvenimu, mintimis ir veikla išskleidė tikrąją katalikiškosios krikščionybės esmę lietuvybės lauke. Kiekviena tauta galėtų didžiuotis turinti tokį dvasios milžiną. KGB A.Svarinskui nukaldintas epitetas „nepataisomasis“: „nepataisomai“ nešantis Dievo Žodį kasdienybėn ir verčiantis jį Kūnu. Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

Quo vadis, Lietuvos Respublika

Tauta ir valstybė – kertiniai šiuolaikinės civilizacijos akmenys, esminiai politikos sandai. XIX-XX amžiuje per žemės rutulį nuošė išsivadavimų banga, kai daugelis pasaulio valstybių pasipuošė trispalvėmis vėliavomis, simbolizuojančiomis respublikos ir demokratijos triumfą. Tarp šių šalių – ir Lietuva, kaip feniksas atgijusi iš pelenų. Tačiau to negana. Valstybes jungtis į sąjungas skatina šaltojo karo atgarsiai, savisaugos instinktas. Tik vienos valstybės supranta, kad be kertinio akmens didesnio statinio, juolab architektūrinio ansamblio nepastatysi, kitos – nesupranta. Ypač tos, kurios buvo atsidūrusios „blogio imperijos“ gniaužtuose. Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

Rizikingi bandymai išrasti dviratį su keturkampiais ratais

Su rašytoja Daiva TAMOŠAITYTE apie aktualiausias, skaudžiausias šių dienų politines, moralines bei kultūrines aktualijas kalbasi Slaptai.lt žurnalistas Gintaras Visockas.

Tai – jau trečiasis Slaptai.lt interviu su rašytoja Daiva Tamošaityte.

Pirmieji du interviu vadinosi ,,Avinėlių tylėjimas“ – blogiausia taktika iš visų“ ir ,,Mes turime unikalią galimybę tapti stipria Europos Sąjungos nacija“.

 1. Jei tik būtų mano valia, ypatingai daug dėmesio neskirčiau renginiams, analizuojantiems išties įspūdingą mūsų Atgimimo pradžią – šimtatūkstantinius mitingus Vingio parke, Sąjūdį, Baltijos kelią ar pergalę gūdžią Sausio 13-osios naktį. Tokia pozicija galbūt kai kam pasirodys net šventvagiška. Juk anuomet tikrai buvome drąsūs, vieningi, išmintingi. Šito neatimsi, neišbrauksi, nepaneigsi. Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

Vapsvos efektas

Vapsvos ir drugio simbiozė – gamtinis reiškinys, kurį stebėjęs Charlzas Darwinas pagrįstai suabejojo, ar Dievas, kuris yra absoliutus gėris, summum bonum, – tikrasis siaubo filmo apie vabzdžių gyvenimą Kūrėjas? Šiuolaikinė filmavimo kamera ir teleskopas leidžia dar kruopščiau ištirti dramą. Štai vapsva prakiurdo nieko nenutuokiančios riebios kirmėlės odą ir prifarširuoja kūną kiaušinėlių. Kiaušinėliai pamažėle virsta lervomis. Laisvai naudodamosi gyvybinėmis užgrobto organizmo funkcijomis, jos ramiai sau minta kūno viduriais, o kai suauga, per odą išlenda lauk – beje, ne iš eilės per vieną skylę, kaip reikalautų neregėtu svetingumu pasinaudojusiųjų etiketas, o iš karto daugybėje vietų, ir pradeda kokonų vijimo stadiją. Tada leisgyvė „maitintoja“ suskanta elgtis dar keisčiau: ne ropoja šalin pagaliau paėst ar gydytis žaizdas, o gina neapsaugotas lėliukes. Dengia jas savo kūnu, be atilsio mojuoja galva, raitosi. Kai vapsvos pagaliau išsirita, sužalota, visiškai išsekusi ir niekam nebereikalinga, taip ir nevirtusi plaštake kirmis nugaišta. Entomologai ištyrė: parazitas „praplauna smegenis“ ir pakeičia mąstyseną taip, kad šeimininkas tampa valdomas prieš savo valią ir elgiasi priešingai sveikam protui. Žengia tiesiai į pražūtį ir daugina būsimų žudikų armiją. Skaityti toliau

Daiva Tamošaitytė

Pralošta šachmatų partija

Nerimtai apie rimta

Regis, nuo 2004–tųjų sapnuoju keistą sapną: nežinau, ar gyvenu Lietuvoje, ar ne Lietuvoje. Tada – kur? Gal Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare? Po 2012 metų rudens rinkimų į Seimą paaiškėjo, kad miega visa tauta. Užmigdyta iš TV ekranų rodomų hipnozės seansų ji kaip somnambulas svirduliuoja ties bedugnės kraštu, o atsibudus gali išvysti, kad neatpažįstamai pasikeitė kraštovaizdis, gatvių pavadinimai, kalba, žmonės… Skaityti toliau