Diana Veleckienė

Tautas veda karžygiai

Laikau didele garbe, kad buvau pakviesta būti redakcinės kolegijos nare. Todėl jaučiu pareigą pasisakyti Redakcijos vardu. Didžiuojamės, kad šviesiausi Lietuvos protai sutiko pagelbėti „Respublikos“ leidinių“ grupei išgryninant esminius dalykus, svarbius tiek Lietuvos valstybei, tiek atskiram jos piliečiui.

Mes, žurnalistai ir ne žurnalistai, suprantame, kaip aukštai yra iškelta Žodžio ir Minties kokybės kartelė, kurios nuleisti mes nebeturim teisės, nes tai būtų tolygu bendražygių išdavystei… Skaityti toliau