Erika Drungytė

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Prezidentei, generaliniam prokurorui, teisėjams, policininkams, valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams

Abraomas Linkolnas: „Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“

„Pagal Marksą dialektika veda žmoniją prie tokios santvarkos, kurioje nebebus nei klasių, nei valstybių. Leninas buvo didelis ir nenuilstamas darbininkas. Jis davė marksizmui naują išvaizdą. Rusų komunistai buvo pirmieji, kurie įvedė totalitarinę valstybę su negirdėta diktatūra ir absoliučiu policijos režimu. Komunizmas neskiria savo priešų. Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan. Komunizmas plačiai naudoja terorą, t. y. gąsdina žmones, laiko juos amžinoje baimėje. Leninas yra pasakęs: „Jeigu žmonės kalba apie moralę, mes sakome: moralė komunistui yra stiprioje, vieningoje drausmėje ir sąmoningoje žmogaus kovoje prieš išnaudotojus. Mes netikime į amžiną dorovę ir mes atmetame moralę kaip pasakas“. Skaityti toliau

Erika Drungytė

Stebuklinis tautos vaidmuo – Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai

Lietuviams pradėjus rinkti parašus dėl galimybės dalyvauti referendume, kuriuo būtų sprendžiamas žemių pardavimo užsieniečiams klausimas, išryškėjo kelios tendencijos. Vėl, kaip ir privaloma, buvo parašytas „geras“ scenarijus. To scenarijaus esminė ašis – suskaldyti tautą į atskiras grupuotes, kad būtų įnešta kuo daugiau sumaišties ir žmonės negalėtų konsoliduotis.

Šiam tikslui įgyvendinti buvo įkinkytos visos žiniasklaidos priemonės ir, kaip jau ne viename tokio pobūdžio scenarijuje, kovoje prieš tautą susijungė prieštaringiausios – į vieną dūdą pučia ir „Lietuvos rytas“, ir „15 min.lt“, ir Lietuvos nacionalinis transliuotojas, kurio žurnalistai, o ypač ponia Rita Miliūtė, pasiekė patyčių lyderių aukštumas, ir LNK, ir TV3… Ar verta tad stebėtis, kad susijungus tokioms pajėgoms, žmonės, net matydami akivaizdų faktą, tvirtina, kad to fakto nėra, nes jie visiškai pasitiki žiniasklaidos transliuojama informacija. Kad ir kaip būtų keista, bet dešimtmečiais diegto nepasitikėjimo, regis, neliko. Nepasitikėjimo, kai informacija patikrinama kelis kartus, palyginami įvairūs šaltiniai, o tik po to daroma išvada. Skaityti toliau

Erika Drungytė

Dar kartą apie nacionalizmą ir piliečių teises

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“ atliko gyventojų apklausą DELFI užsakymu. Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti, kiek Lietuvos gyventojų pritaria ar nepritaria Kovo 11-osios eitynėms Vilniuje. Kokioms eitynėms? Štai čia ir atskleidžiama tyrimo esmė, nes klausimas suformuluotas taip: „Ar Jūs pritariate kasmetinėms nacionalistų eitynėms Vilniaus Gedimino prospekte Kovo 11-ąją?“ Klausime jau užkoduotas negatyvus požiūris į eitynių dalyvius, nes Lietuvoje, kuri vis dar priskirtina prie pilietiškumą mažiausiai demonstruojančių valstybių, nacionalizmo konotacija tebevelka sovietinį šleifą – nacionalizmas yra blogis. Iš tiesų nacionalizmas kaip universali doktrina teigia, kad aukščiausioji kiekvieno žmogaus pareiga yra ištikimybė savo tautai. Bet politinė savišvieta taip pat nebūdinga mūsų visuomenei, o inercija yra labai stipri. Skaityti toliau

Erika Drungytė

Patarlės, įpročiai ir iliuzinė valstybė

Dauguma žmonių yra tikri, kad pasakos, mitai ir kitoks žodinis paveldas tėra mūsų protėvių fantazijos, kūrybos vaisiai, į kuriuos nė neverta rimtai žiūrėti. O kam visa tai skirta? Pasigrožėjimui? Estetiniam malonumui? Pramogai? Turėtumėte nusivilti, nes kaip tik tokių funkcijų minimi tekstai neatlikdavo. O ir išsaugoti „iš kartos į kartą“ jie buvo ne tam. Nuo smulkiausių formų – patarlių, priežodžių, iki stambiausių – sakmių, mitų – viskas buvo ir yra svarbus informacijos šaltinis. Vienais tekstais atpasakojama tūkstančius metų kaupta patirtis ir duodami nurodymai, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Kiti tekstai užšifruoti simbolių kalba ir pasakoja ypatingus dalykus – apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą, apie svarbiausias iniciacijas, kurias privalu pereiti kiekvienam žmogui, apie papročius ir ritualus, kurie lydėjo žmogaus veiklą ir buvo įprasminti. Skaityti toliau