Eugenijus Ignatavičius

,,Nemalonus klausimas” – Girdėti atsakymai

Generolas J. Jurgelis, neseniai ,,Delfi” portale pateikė įmantriai susuktą klausimą: ,,Geriau būti nušautam stribo ar partizano?” Intriguojantis pavadinimas ne vieną sugundė pasidomėti šio autoriaus, nepasižyminčio meile partizanams, pretenduojančio plunksną išmėginti publicistikos žanre išmintimi. Ką gi, straipsnyje paliesta, deja, neišvystyta tema – gvildenanti partizanų karo lauko teismo pasmerktų myriop mūsų piliečių kaltumo ar nekaltumo prezumpcijas. Tai labai opi problema, kurią išspręsti tokia lengva ranka, kaip pasišovė autorius, yra ne tik neįmanoma, bet ir žalinga, sumenkinanti pačią temą. Svarbiausia, kad generolas, lyg ir privalantis gerai žinoti pokario metų laisvės kovų peripetijas – karą po karo – jo sudėtingumą ir visus tautos pasipriešinimo okupacijai niuansus, Lietuvos situaciją bolševikinės okupacijos sąlygomis, neva mėgindamas spręsti šią dramatišką, komplikuotą problemą, nuslysta vienpusiško propagandinio lygmens paviršiumi. Skaityti toliau