Ernestas Galvanauskas

Pripažinimo pradžia

Lietuvos – Tarybų Rusijos Taikos sutarties  70-mečiui

Šiemet liepos 12 d. sukaks 70 metų, kai buvo pasirašyta Lietuvos – Tarybų Rusijos Taikos sutartis, paspartinusi jaunos Lietuvos Respublikos žingsnius į tarptautini pripažinimą. Ta proga spausdiname tuometinio politikos veikėjo E. GALVANAUSKO atsiminimų pluoštelį. Vėliau pateiksime ir istoriko svarstymus šia tema.  Skaityti toliau