Imantas Kalninis

Iš tiesų ir Latvija per šiuos dvidešimt metų tapo kolonizuota

Tai reiškia tik viena. Tai, kad žodis „demokratija“ šiuolaikiniame pasaulyje yra dekoratyvi sąvoka, kuri iš tiesų slepia visai kitus valdymo principus. Kalbame apie demokratijas, bet tikrumoje tai yra tironijos, bemaž totalitarinės sistemos, kurios save pridengia žodžiu „demokratija“. Demokratijos vardan pasaulyje sugriaunamos valstybės, miestai, fiziškai sunaikinami tūkstančiai žmonių… Taigi – realiai veikia visai kiti principai. Realiai veikiantys personažai nėra demokratiški personažai. Skaityti toliau

Imantas Kalninis

,,Nusikalstamas Briuselio elgesys su mažomis tautomis“

2013 sausio mėn. 29 d. Žurnalistas Julius Girdvainis, ,,Respublika“.

 

Savo laiške tautai teigėte, kad šiandienė ES jau yra visai ne ta, į kurią 2004 metais įstojo Latvija, o po 2009 metų, ES įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, paaiškėjo, kad mus apgavo – ėjome į vieną organizaciją, o atsidūrėme kitoje, kurios architektai naujas valstybes nares kryptingai žlugdo ir žlugdys?

– Aš puikiai prisimenu tą padėtį prieš pat referendumą dėl Latvijos stojimo į ES. Mums juk niekas nekalbėjo ir nepasakojo apie tokius dalykus kaip būsima federalinė Europa, kuriai turėsime atiduoti savo suverenitetą dalimis. Skaityti toliau

Imantas Kalninis

Laiškas latviams.

Valstybė be ateities. Ar už tai kovojome?

Ašmėginu suvokti, kada ir kas konkrečiai taip pasuko mūsų kelio rodykles, kad mums pasidarė sunku pamatyti, kur mes esame ir kur einame. Tai jau ne kryžkelė, kurioje sėdi mažas vaikas. Sprendžiant iš ryžtingumo ir veržlumo, tai veikiau autostrada. Ir kurgi ji veda? Skaityti toliau