SOVIETIZACIJA BŪBLELIŲ VALSČIUJE

šAKIŲ APSKRITIES 1947 M. ARCHYVINIAI DOKUMENTAI

PROTOKOLAS N. 1
Pravesta paskaita Būblelių valsčiaus Ž.Ū. artelei Lenino Keliu 1947 m. lapkričio 20 d. Paskaita buvo pravesta Artelės brigadininko drg. Karpavičiaus.
Turinys
Ape terptautinę apžvalgą dabartiniu momentu.
Kas tai yra praletarijetas.
Kokią reikšmę turi pasauly darbininkų valdžia.
Ape Molotovo pranešimą Maksvoj lapkričio 6 dieną.
Ape karo propagandas ir atominę bombą.
Ape padėtį Amerikos ir Anglijos darbin4 Amerikos ir Anglijos darbininkų.
Ape vadovavimą V.K.P (B) mūsų Tarybinės Valdžios.

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 5, L. 22

Skaityti toliau

TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJAI 2018-01-05

Papildomas skundas prie mūsų 2017-11-07 skundo
Dėl 2017-12-04 Komisijos pirmininko Aurelijaus Gutausko rašto ,,Dėl Jūsų skundo“ į mūsų 2017-11-07 skundą
Retorinis klausimas: ar legitimi nors viena Lietuvos okupacinės teisės baudžiamoji norma, kuria šiandien verdiktuose, teisindamas kolaborantinę veiklą, remiasi ne vienas šios bylos Lietuvos teisėjas?

Skaityti toliau

SKUNDAS DĖL LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS PERSEKIOJIMO ĮVERTINIMO

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJUI

SKUNDAS                                                                                                                            2017-09-23

Dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuroro Gedimino Bernotavičiaus 2017-08-28 nutarimo atmesti 10 pastoviai ir sistemiškai žeminamų ir niekinamų pasipriešinimo okupacijai dalyvių prašymą tęsti ikiteisminį tyrimą dėl kolaborantinių struktūrų ir Lietuvos KGB okupacijos metu įsitikinimų ir pogrindinės Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos spausdinimo ir platinimo persekiojimo. Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 22

                      ,,Tokį nuolat sąmonės kamputyje tūnantį nerimą man kelia vis augantis pasaulio beprotybės laipsnis – panašu, kad mes, žmonės, vėl užvirėme košę, kurios galime ir neišsrėbti.“
Marius Burokas, poetas
,,Literatūra ir menas“, 2015-02-27, p. 6
Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 21

          ,,Tautinio atgimimo laikais niekas nesitikėjo, kad istorija gali būti paversta preke. Hegelis spontaniškos ir savaime susitvarkančios tvarkos idėją siejo su istorija, o Adamas Smitas Friedrichas von Hašekas ją pradėjo aiškinti ekonomiškai.“
Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai
,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 115

Skaityti toliau

,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 16

Patrikas Bjukinenas

                      ,,Savo darbe ,,Istorijos pabaiga“ Frensis Fukujama rašė apie neišvengiamą ,,Vakarų iškilimą“ ir naujo pasaulio gimimą, kuriame liberalioji demokratija taps ,,galutine ir visuotinai priimtina valdymo forma.“ Čarlzas Krauthammeris samprotavo apie ,,vienapolį pasaulį“, apie tai, kad Amerika privalo ,,pereiti visą kelią ir sustoti tik pasiekusi pasaulinį viešpatavimą.“ Uiljamas Kristolas atmetė ,,baimę dėl amerikiečių ambicijų ir kvietė prie Pasaulio politikos – ,,geranoriškos globalios hegemonijos“. (p. 502). Madlen Olbrait skelbė žmonijai tai, kodėl Amerika turi teisę bombarduoti mažą Serbiją, kuri niekuomet mus nepuolė: ,,Jeigu prisieina panaudoti jėgą, tai tik todėl, kad mes – Amerika. Mes nepakeičiama nacija. Mes žvelgiama toli…ir gebame matyti  ateitį.“

Skaityti toliau