LENKIJOS KOMUNISTINIŲ SAUGUMIEČIŲ PENSIJŲ SUMAŽINIMAS

Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad nuo kitų metų bus gerokai apkarpytos sovietmečio saugumiečių pensijos. Vyriausybė tikisi per metus sutaupyti 240 mln. zlotų (54,4 mln. eurų). Šiuo metu Lenkijoje yra apie 12 tūkstančių pensininkų, kurie socialistinės santvarkos laikais bendradarbiavo su saugumo tarnybomis, tačiau dabar gauna gerokai didesnes išmokas nei eiliniai lenkai. Nuo kitų metų šie asmenys gaus tik vidutinę pensiją – apie 2100 zlotų (476 eurus). Iki šiol saugumiečiai gaudavo gerokai daugiau – apie 3200 zlotų (725 eurus), tačiau buvusių šios žinybos vadų pensija siekė net 22 tūkstančius zlotų (5 tūkst. eurų). Šitokios išmokos buvo didesnės nei premjero bei prezidento alga, o tai siutino nemažai lenkų, besipiktinančių, kad nuo saugumiečių kentėję opozicijos veikėjai negauna specialių priemokų. Skaityti toliau

,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 5

                      ,,Kultūrinė degradacija ir socialinis pakrikimas lydi vienas kitą. Taip numatė T. S. Eliotas dar prieš aštuoniasdešimt metų: ,,Pasaulis siekia eksperimentuoti, sukurdamas civilizuotą mentalitetą be krikščionybės. Eksperimentas pasmerktas, bet mes turime parodyti maksimumą kantrybės laukdami žlugimo.“ (p. 98). Skaityti toliau

,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 3

                          ,,41 procentas amerikiečių vaikų gimsta ne santuokoje. Tarp juodaodžių amerikiečių šis skaičius sudaro 71 procentą.“ (p. 58).

                          ,,Mūsų nepriklausomoje Amerikoje yra dykaduonių klasė lygi Ispanijos gyventojų skaičiui.“
 (p. 59).

Skaityti toliau

,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 2

1 skirsnis.
KAIP MIRŠTA VIRŠVALSTYBĖ

                      ,,Amerika yra neprecedentiniame nuopuolyje.“ (Robertas Peinas, ,,National Interest“, 2008). 23 psl.

                      ,,Jungtinės Valstijos praranda tautos ir valstybės statusą, beje, reaguodamos į tai pagrindinai atodūsiais ir pačių trūkčiojimais.“ (Lesli Gelb, Tarptautinių santykių Tarybos garbės prezidentas, 2009). 23 psl. Skaityti toliau

,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 1

                      Tokiu pavadinimu Patrikas Bjukinenas 2011 metais išleido knygą. Autorius buvo trijų JAV prezidentų patarėju, 2000 metais nuo reformistų partijos balotiravosi į prezidentus.

                      Mums žinomos bent dvi jo knygos: ,,Vakarų mirtis“ (2002 m.) ir ,,Ties žūties kraštu“ (2006 m.). Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 18

,,Integruotas požiūris į sinerginio efekto aktualizavimą, horizontalios inovacijos įgyvendinimas paveldo aktualizavimo dimensijoje, socialiniai inovacijų skatinimo tikslai, generuojantys pajamas.“
Tarptautinė konferencija ,,Kultūros paveldas ir ES strategija ,,Europa 2020 – siekiant integruoto požiūrio“.
,,Literatūra ir menas“, 2013-12-06

Skaityti toliau

13 LIETUVOS NUOPUOLIO DIENŲ REKORDAS

 
,,Istorija mus pašovė. Tik mes vis dar tuo netikime,
kad mirtinai. Ir vis dar slenkame, kaip mirtinai
 sužeistas karys, kuris šventai tiki, kad prišliaužęs
 prie artimiausio apkaso įgrius į jį ir ras išsigelbėjimą.
Tragiškos, bergždžios gyvybės pastangos. Verčiau
jau prisiminti Brisių: mirtinai pašautas šuo šliaužė
dėl kilnesnio tikslo – instinktas stūmė prie
šeimininko, kad paskutinį kartą lyžtelėtų jam kojas.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 10, p. 4

                      Dažnai yra ieškoma šiandieninės Lietuvos vargo priežasčių. Visuose lygiuose pastebėta, kad didžiuma Lietuvos isteblišmento, kaip ir Maskvos laikais, turi nuostatą giliai paklusti stipresniam ir galingesniam. Tai ryškiai buvo parodyta Seime ratifikuojant ES Konstituciją. Sprendimus darė priblokšdami baudžiauninko lankstymosi prieš galingą poną stiliumi, teisiškai raštingi, politiškai paklusnūs, be istorinio stuburo, vertybiškai pilki, nuoširdžiai nesuvokiantys pasaulio kultūros raidos krikimo tendencijų. Įdomiai yra pastebėjęs rašytojas Fazilis Iskanderas: ,,Milijonai buvusiųjų neraštingų žmonių tapo pusiau raštingi ir įtraukti į politiką. Pusiau raštingas žmogus paliko vieną krantą, bet neišplaukė į bendržmogiškos kultūros krantą.“ (,,Soveršeno sekretno“, 2016, Nr. 8, p. 23). Skaityti toliau