Jonas Ivoška

Ar pilietiška pardavinėti savo gamtinį paveldą?

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa – teigia LR Konstitucijos 10 straipsnis.

Ar žemės pardavimas užsienio subjektams kelia grėsmę Lietuvos valstybės teritoriniam vientisumui, Tautos suverenių galių išsaugojimui visoje valstybėje ir Lietuvos piliečių gerovei?

Kokius tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus pažeistume,  saugodami nacionalinių subjektų nuosavybės teises į žemę? Skaityti toliau

Jonas Ivoška

Kreipimasis į Lietuvos žmones ir pretendentus tapti parlamentarais

Dauguma mūsų dėl gana reikšmingų dalykų nesusimąstome. Pavyzdžiui, kodėl majų kalendorius baigiasi 2012 metų gruodžio saulėgrįžoje? Kodėl žlugo majų, inkų ir actekų civilizacijos? Dėl ko euro zona nesustabdomai ritasi į pragaištį? Kas infiltruoja į Lietuvos valstybines institucijas okupantų ir kolonistų palikuonis, kurie, prisidengdami tariama valstybės institucijų interesų gynyba, nužmogintomis biurokratinėmis priemonėmis metų metais stumdo po teismus Lietuvos žmones, pakirsdami piliečio ir valstybės santarvę ir taip ardydami valstybingumo pamatus? Kodėl už netesėtus rinkiminius pažadus mūsų visų suneštais biudžeto pinigais nuolat penimos sistemingai meluojančios partijos, o mes, užuot pareikalavę bent politinės jų atsakomybės, abejingų kvailelių veidais vėl lipame ant to paties grėblio? Skaityti toliau

Jonas Ivoška

Ar teismų nepriklausomumas reiškia teisėjų neklystamumą?

Kaskart, kai tik kas nors suabejoja teismo sprendimo teisingumu, ,,elitiniai“ teisėjai suūžia kaip širšilai ir puola ginti ne teisingumą, o savo širšmašnę: ,,Nedrįskite kėsintis į demokratijos šerdį – teismų nepriklausomumą, teisėjo neliečiamumą ir… neklystamumą!“

Jeigu kritikos žodis skiriamas paskutinei teismo instancijai, kurios procesinio dokumento pabaigoje parašyta, kad nutartis galutinė ir neskundžiama, tokia kritika ,,elito“ vertinama kaip šventvagystė, nes neva suabejota ne žmogaus teiginiais, o Dievo valia. Skaityti toliau

Jonas Ivoška

Lietuvos teismų sistema ,,serga“

Atviras laiškas Teisėjų tarybos pirmininkui Gintarui Kryževičiui

 

Dauguma teisėjų (ypač žemesnių pakopų teismuose), įgyvendindami teisingumą, pasiaukojamai ir didžiadvasiškai atlieka savo teisėjišką priedermę. Tvirtos moralės žmogui ne tik proceso normos, bet ir vidinis balsas sako, kad įstatymas ne giljotina, o gydytojo skalpelis, skirtas socialinėms ligoms gydyti. Deja, padidintos turtotroškos atmosferoje, kuri šiuo. metu gaubia ir Lietuvą, įsivyrauja ir kitokios teisėjautos mados, diktuojamos vadinamųjų ,,elitinių“ teisėjų. Skaityti toliau