Janina Degutytė

Ieškojau giminingos sielos

Su poete Janina Degutyte kalbasi literatūros kritikė Gražina Ramoškaitė.

Gražina Ramoškaitė. Prieš ryždamasi šiam pokalbiui, iš naujo varčiau ir daugelį Jūsų lyrikos rinkinių, ir rašinių apie juos. Skaičiau ir Jūsų pasisakymus apie poeziją ir gyvenimą įvairiomis progomis. Labai baisu paklausti antrąkart to paties, ko jau buvote klausiama, į ką jau atsakėte. Žinau ir tai, kad į pačius svarbiausius – būties klausimus geriausiai atsakė Jūsų eilėraščiai (kaip V. Eidukevičius mėgdavo kartoti: „Aš Jums atsakysiu savo paveikslais…“). Todėl atleiskite, jeigu mano klausimai pasirodys Jums neesminiai, keisti, Pavyzdžiui, ką Jums šiandien, šį rytą ar vakarą reiškia žodis „gamta“, meilė gamtai (klausiu todėl, kad ne vienas rašiusiųjų akcentavo gamtos reikšmę Jūsų kūrybai)? Skaityti toliau