Jaroslavas Kačinskis

Verta būti lenku

Mintis yra ginklas*

Pone Maršalka! Aukštieji Rūmai! Vyriausybė, kurią aš šiandien leidžiu sau pristatyti Aukštiesiems Rūmams, kreipdamasis dėl pasitikėjimo votumo, parlamente remiama tos pačios koalicijos, kuri rėmė Kazimierzo Marcinkiewicziaus vyriausybę. Labai panaši jos sudėtis, yra tik du nauji ministrai, na, ir naujas premjeras. Bet, pirmiausia, ji turi tuos pačius tikslus, tą pačią veiklos kryptį. Tad yra tęstinė vyriausybė. Aš manau, kad šiandien privalau ir tai prievolė, kurią aš mielai atliksiu – padėkoti ponui premjerui Marcinkiewicziui (audringi plojimai). Skaityti toliau