Jonas Mikelinskas

Kalba naikinama tyliai

Turbūt didžioji dauguma lietuviškai kalbančių ir lietuvių kalbą laikančių, anot Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Algirdo Vaclovo Patacko, pagrindiniu turtu su aiškiu pritarimu sutiko seniai laukiamą žinią, kad š.m. liepos 3 d. grupė Lietuvos kalbininkų su akademiku Zigmu Zinkevičiumi priešaky atėję į Seimą argumentuotai pareiškė, kodėl Vyriausybė neturėtų įteisinti nelietuviškų vietovardžių ir asmenvardžių rašybos originalo kalba („Respublika“, 2013 m. liepos 4 d.). Skaityti toliau

Jonas Mikelinskas

Tauta susinaikins be patriotizmo

„Jeigu mes nekreipsime dėmesio į patriotizmo ugdymą mokyklose ir ypač jeigu nieko iš esmės nedarysime, kad masinė emigracija netaptų tautos savižudyste, kuriai patriotizmo nuosmukis uždega žalią šviesą, ji mus, kaip tautą, suris ir suvirškins. Žodžiu, ne lenkai, rusai ar vokiečiai, bet patys tada save surysime ir suvirškinsime“, – įsitikinęs Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas rašytojas Jonas Mikelinskas, netrukus švęsiantis savo 91-ąjį gimtadienį. Skaityti toliau

Jonas Mikelinskas

Globalizmas ar naujasis komunizmas

Perskaitęs „Lietuvos žiniose“ publikuotą žurnalistės Palmyros Krupenkaitės ir garsios sovietologės, Paryžiaus Sorbonos universiteto profesorės Françoise Thom pokalbį, pavadintą „Nemarus komunizmo virusas“, nusprendžiau apie tą „nemarų komunizmo virusą“ pareikšti ir savo nuomonę. Juo labiau kad šios sovietologės mintimis apie pokomunistinių valstybių problemas susidomėjau jau pačioje mūsų nepriklausomo gyvenimo pradžioje. Ypač sudomino jos prognozės apie finansinę oligarchiją, kuri tose valstybėse neišvengiamai tapsianti lemiama ekonomine ir politine jėga, kadangi esą ji glaudžiai susijusi su buvusiu nomenklatūra. Skaityti toliau