Julius Šalkauskas

Nepainiokime esminių sąvokų

stome sąvokomis, kurios išreiškiamos žodžiais. Jei vieni žodžiai keičiami kitais, tai ir juos atitinkančios sąvokos keičiasi. Nuolat naudojant iškraipytas sąvokas  televizijoje  ar spaudoje laipsniškai keičiamas žmonių mąstymas. Taip sukuriama galimybė manipuliuoti žmonių sampratomis, vertybėmis ir net pasaulėžiūra. Skaityti toliau