Juozas Girnius

Laisvė

Laisvė pagrindine metafizine prasme yra žmogui savas buvimo būdas, kuriuo jis egzistuoja kaip save patį apsprendžianti būtybė. Tik žmogus yra laisvas, nes tik jis egzistuoja pats save apspręsdamas. Gamtoje nėra vietos laisvei, nes gamtinius vyksmus valdo medžiagos determinizmas. Tam tikra atominių vyksmų neapspręstybė, kuri turima mintyje fizikos indeterininizmo terminu, neteikia pagrindo laisvę įžiūrėti gamtoje, nes laisvė iškyla tik su apsisprendimo galimybe, o paprasta neapspręstybė dar nereiškia apsisprendimo galimybės. Apsisprendimo galimybė, kuri yra pats laisvės branduolys, yra nebe gamtos, o dvasios dalykas. Skaityti toliau