Juozas Pikčilingis

Kalba ir profesija

Dažnas manome: kalba, jos taisyklingumu, jos kultūra turi rūpintis kalbininkai. Aš prekybininkas, medikas, žemės ūkio darbuotojas ar kt., ne kalbininkas, ne lituanistas, kaip kalbu, kaip rašau, taip gerai. Ar ne pasenusi tai nuomonė, ne anachronizmas? Dabar, kada ne tik esame visi raštingi, bet ir einame į visuotinį privalomą vidurinįjį mokslą? Kada esame sąmoningi kalbos vartotojai? O jeigu taip, tad kiekvienas atsakome ne tik už žodžio, leidžiamo į viešumą, dalykinį turinį, bet ir už jo taisyklingumą, už sakinio kultūrą. Skaityti toliau