Maksimas Gorkis

Ištraukos iš jo straipsnių, spausdintų 1917 m.

Lapkričio 7 d.

/…/ Leninas, Trockis ir jų palydovai jau apsinuodijo valdžios pūvančiais nuodais, apie tai liudija jų gėdingas požiūris į žodžio, asmenybės laisves, už kurias kovojo demokratija.

Akli fanatikai ir nesąžiningi avantiūristai nutrūktgalviškai skuba, neva „socialistinės revoliucijos“ keliu – o iš tikrųjų tai kelias į anarchiją, į proletariato ir revoliucijos žlugimą. Skaityti toliau