Karlas Manerheimas

„Jūs tik laikėtės žiauraus karo įstatymo…“

1940-03-13

Šlovingosios suomių armijos kariai!

Tarp mūsų šalies ir tarybų Rusijos pasirašyta taika, niūri taika, atidavusi sovietams beveik visus kovos laukus, aplaistytus jūsų krauju vardan visko, kas jums šventa ir brangu, Jūs nenorėjote kariauti. Jūs mylėjote taiką, darbą, pažangą, bet jums primetė karą. Kovodami jūs atlikdavote žygdarbius, kurie amžiams švytės istorijos metraščiuose. Jūsų daugiau nei penkiolika tūkstančių, išėjusių į karą, jau negrįš į gimtuosius namus, o labai daug jūsų tapo invalidais. Bet ir jūs smogėte priešui juntamus smūgius, ir jeigu dabar du šimtai tūkstančių jūsų priešų rado ramybę po ledais arba įbedė užgesusius žvilgsnius į mūsų žvaigždėtą dangų, tai jūsų kaltės čia nėra. Jūs jiems nejautėte neapykantos, jūs jiems nelinkėjote bloga – jūs tik laikėtės žiauraus karo įstatymo: užmušti arba žūti pačiam.

Skaityti toliau