Margaret Tečer

Margaret Tečer knyga ,,Valstybės valdymo menas”

Alpina pablišer, Maskva, 2003 m.

 

9 skyrius ,,Europa: ašaros ir košmarai”

,,Federacinės Europos akcijos neretai nukreiptos formuoti savotišką europiečių ,,naciją” – čia ir Europos himnas , ir Europos vėliava, kultūrinio ir auklėjimo propagandos programos, ir daug kas kita. Vienok nacijos formavimo procesas, kaip galima nuspėti, reikalauja laiko. Be to, jis, besąlygiškai, privalo vykti paskui institutų sukūrimo procesą, kuriuo užsiiminėja euroentuziastai, – jokiu būdu ne prieš. Iš esmės Europos Sąjungos prioritetas visiškai aiškus: sudaryti vyriausybę, o visa kita rasis” (p. 354). Skaityti toliau