Meilė Lukšienė

Prieš akis – nelengvas darbas

Mintys apie tautinės mokyklos kūrimą

 

Visi suvokiame, kad kelias į suverenumą eina ne vien per ekonomiką bei politiką, bet ir per Žmogų. Esminis Jo pasikeitimas, pribrendimas laisvei, demokratijai. Jo dorovinis lygmuo. Jo nuovokumas apie savosios kultūros visumos raidos kryptis ir santykį su pasauliu, jo kūrybiškumas ir angažuotumas Tautos ir Žmonijos reikalams yra būtinoji sąlyga bendram tikslui pasiekti. Tokį Žmogų galime išsiugdyti sutelktinėmis mokyklos ir visuomenės (kartu su šeima) pastangomis. Šių veiksnių neįmanoma vienų nuo kitų atskirti. Skaityti toliau