Morkus Šimkus

Monografija apie generolą Povilą Plechavičių

Senovėje apie didvyrių žygius buvo perduodama iš kartos karton žodžiu. Tiktai maža dalis tų pasakojimų, kuriuos mes dabar vadiname padavimais, išliko ligi mūsų dienų. Daugelis esame skaitę Vinco Krėvės ,,Dainavos Šalies Senų Žmonių Padavimus“. Taip pat vieną kitą nuotrupą randame liaudies dainose.

Nuo 1547 m., dėka Martyno Mažvydo, turime lietuvišką knygą. Kitose Europos tautose raštas ir knyga atsiranda priėmus krikščionybę. Kodėl lietuviai, kad ir vėlai apkrikštyti vis dar rašė vien tiktai kardu, bet nesigriebė plunksnos, tai jau kitas klausimas. Valstybės sunykimas, laisvės netekimas 1795 m., tautos atbudimas rišamas su ,,Aušros“ pasirodymu 1883 m., sunkios kovos dėl nepriklausomybės po pirmojo pasaulinio karo ir dabartinė okupacija, visa tai turi didelį ryšį su labai pavėlintu lietuviškos knygos atsiradimu. Skaityti toliau