Mykolas Biržiška

Lietuvių tautos būdas

Žemaičiai

 

Pati lietuvių tautos sudėtis ir nevienoda atskirų sričių praeitis, kartais ir dabartis, verčia rimčiau atsižvelgti į paskirų jos sudėtinių dalių ir plotų savybes, ne mechaniškai, centralistiškai jas niekinti ir lyginti, tik sudaryti tokias sąlygas, kuriose jos pilniau, svariau ir visumai naudingiau galėtų pasireikšti. Visų pirma – žemaičiai ir jųjų kraštas, kuris per amžius buvo didesnis už žemaičių gyenamąjį plotą ir kurio net nežemaitiškų tarmių žmonės taip pat laikė ir iš dalies tebelaiko žemaičiais. Skaityti toliau