Ona Šilėnienė

Jų vaikai jau nebekalba lietuviškai

Kai 1992 metais nuvažiavau į San Antonio talkininkauti Lithuanians of Texas paviljonui didžiajame miesto tautybių festivalyje, duktė paragino būtinai aplankyti vieną iš spalvingiausių čia atrastų lietuvių, kuriam sveikata neleido festivalyje dirbti. Nuvažiavom. Mus pasitiko aukštas, tiesus, stambus vyras, šilta šypsena ir plačiu mostu pakviesdamas į savo švarų, tvarkingą namelį. Skaityti toliau