Romualdas Ozolas

Nacionalizmas – tai tikrasis humanizmas

Lietuviškosios ideologijos metmenys

GLOBALIZMAS IR NACIONALIZMAS

Pasaulis kalba apie krizę. Šalių krizę, kapitalizmo krizę, humanizmo krizę.

Tiesą sakant, tai daugiau negu krizė. Žmonija tiesiog priėjo ribas. Pasaulis visur pasiekė plėtros ribas. Kalbos apie krizę yra reakcija į tas ribas.

Šiandieniniais tempais vykstanti demografinė plėtra katastrofa gali baigtis dar šiame šimtmetyje.

Žmonijos poveikio gamtinei aplinkai destruktyvumas akivaizdus jau šiandien: klimato pokyčiai, dykumėjimai, senkantys geriamo vandens ištekliai ir pan. Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

RESPUBLIKOS žmonėms

Į Lietuvos viešąją erdvę kasdien išmetama tonos žodžių. Užuot informavę, jie it smogas pakimba ant Lietuvos ir skverbiasi į sąmonę.

Kodėl tie mūsų kasdienio viešojo kalbėjimo žodžiai vieniems vis labiau primena iš prigimties nevaisingus mulus, kitiems – bemat išsivadėjančio popso triukšmą ir įniršį? Negi tuose lingvistikos kalnuose nesama nieko vertingo – nors aukso dulkių, jeigu ne gyslų ar grynuolių? Esama.

Tai kodėl tas mūsų viešasis kalbėjimas dusina?

Todėl, kad kalbama apie viską pirmaeilės svarbos režimu. O kai apie viską kalbama kaip apie svarbiausia nesiskaitant nei su principais, nei su vertybėmis, nei su faktais, ir dar su galutinės instancijos (personalinio Konstitucinio teismo) neklystamumu – kuo gali tapti viešasis kalbėjimas? Tik informaciniu triukšmu. Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

RESPUBLIKOS žmonėms

Į Lietuvos viešąją erdvę kasdien išmetama tonos žodžių. Užuot informavę, jie it smogas pakimba ant Lietuvos ir skverbiasi į sąmonę.

Kodėl tie mūsų kasdienio viešojo kalbėjimo žodžiai vieniems vis labiau primena iš prigimties nevaisingus mulus, kitiems – bemat išsivadėjančio popso triukšmą ir įniršį? Negi tuose lingvistikos kalnuose nesama nieko vertingo – nors aukso dulkių, jeigu ne gyslų ar grynuolių? Esama. Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

NACIONALIZMAS – TAI ŠIUOLAIKINIS HUMANIZMAS

Pranešimas apskritojo stalo diskusijoje „Tautiškumas ir ultranacionalizmas demokratinėje Lietuvoje“ Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje 2013 m. gegužės 28 d.

Pasaulis kalba apie krizę. Šalių krizę, kapitalizmo krizę, humanizmo krizę.

Tiesą sakant, tai daugiau negu krizė. Žmonija tiesiog priėjo ribas. Pasaulis visur pasiekė plėtros ribas. Kalbos apie krizę yra reakcija į tas ribas.

Šiandieniniais tempais vykstanti demografinė plėtra katastrofa gali baigtis dar šiame šimtmetyje.

Žmonijos poveikio gamtinei aplinkai destruktyvumas akivaizdus jau šiandien: klimato pokyčiai, dykumėjimai, senkantys geriamo vandens ištekliai ir pan. Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

2013-ŲJŲ KOVO 11-OJI: REVOLIUCIJA TĘSIASI

Paskaita Pro Patria renginyje Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje

2013 m. kovo 22 d.

 

Revoliucijos paprastai pašalina ar bent nušalina sukilusiųjų požiūriu priešišką, jų siekiams įvykdyti kliudančią visuomenės dalį. Mes į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Iniciatyvinę grupę išrinkom (tiesa, tarsi ir balsuodami) visus pasiūlytuosius netgi su visu Sąjūdžio įsikūrimui sukliudyti pasodintu prezidiumu. Išskyrus akademiką Vilką, kuris būti iniciatyvinės grupės nariu atsisakė iš principo, o iš salės atmetėm Aukštikalnienę, ekscentrikę, leidusią sau pernelyg tiesmukai reikalauti bausti kompartiją. Taip pradėjom Persitvarkymą, kuris tęsiasi iki šiol, tolydžio vis aiškiau, čia aš visiškai sutinku su profesoriumi Gediminu Merkiu, tapdamas ir ryškėdamas kaip naujoji okupacija. Tik kitos spalvos – nebe grynai raudonos. Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

Ar elitą ir tautą suvienys bent šventės?

Lietuvos elitas – žiaurus

Iš pradžių noriu aptarti Velykų šventes. Mat jos – galingesnės už bet kokias ideologijas, nesvarbu, su kokios spalvos vėliavomis butų pristatomos. Kiekviena tikra šventė atneša tylą ir reikalauja sielos rimties. Jau pati šventinė nuotaika drausmina daugumą visuomenės narių: ir vadinamąjį elitą, ir vadinamuosius „runkelius“ Ne švenčių dienomis abi visuomenės grupės gyvena kiekviena sau, atskirtos nematomos, bet akivaizdžios takoskyros. Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

Lietuvos pripažinimo savivokos klausimu

Pranešimas konferencijoje „Lietuva kelyje į tarptautinį pripažinimą“

Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios salėje 2011 m. vasario 11 d.

Kas galėtų būti laikoma esmingiausiu valstybės tarptautinio pripažinimo kriterijumi?

Nebijosiu suklysti teigdamas, kad svarbiausia yra valstybės motyvuotumas – savo buvimo būtinumo motyvacija sau pačiai (valstybę kuriančiai tautai, visuomenei) ir valstybės galimumo, reikalingumo, bent jau neišvengiamumo motyvuotumas pasauliui. Be motyvacijos savo tautai valstybė negali būti sukurta, be motyvacijos pasauliui negali būti pripažinta.

Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

O mes Lietuvą vistiek atkursim!

Galgi ir pradedam suvokti, kas su mumis darosi, šitaip iš Lietuvos bėgant lietuviams.

 Nors nesu visiškai tikras, kad pradedam. Yra kas smarkiai trukdo. Jeigu reikėtų pasakyti, kas labiausiai, nedvejodamas atsakyčiau: iliuzijos. Lietuvoj šitas reiškinys mieliau vadinamas viltimis: suteik vilties, duok vilties, kalbėk viltingai ir pan. Ir nors žinom žiauriai blaivų pasakymą apie viltį kvailių motiną, linkstam vadinti jį cinišku, patys mielai puldami su tikrove dažnai nieko bendro neturinčių vilčių – ydingų vilčių, arba iliuzijų, glėbin. Kai pradėjom kartu su Jogaila prie lietuvių kunigaikštystės jungti lenkų karalystę, taip kartu su Gintaru Beresnevičium ir Valdu Adamkum prie Lietuvos tebejungiam Europos Sąjungą ir JAV.

Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

Didžiausias pavojus Lietuvai – Lenkija

(Interviu Rimantas Varnauskas, alfa.lt)

 „Pirmiausia, reikia užimti labai kategorišką nacionalinių interesų gynimo poziciją santykiuose su Lenkija. Tai neišvengiama. Pripažinus, kad padaryta daug klaidų, reikia vėl pradėti nuo nulio. Toliau eiti strateginės partnerystės su Lenkija suklostytų keliu yra neįmanoma, jeigu nenorime atsidurti 1791 m. gegužės 3 d. Lenkijos konstitucijos suprojektuotoje padėtyje“, – tvirtina Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas Romualdas Ozolas.

Skaityti toliau

Romualdas Ozolas

Pirmiausia reikia laikytis įstatymų

Įkurtas visuomeninis Lietuvių ir lenkų forumas. Kaip teigia Forumo signatarai, jie pasiryžę Lietuvos piliečių lenkų ir lietuvių tarpusavio santykių nesusikalbėjimo šaltį pakeisti susikalbėjimo galimybe ir atkurti „pastaraisiais metais pradėjusį megztis trapų supratimą“, išsklaidyti „kadaise užgimusius istorinius stereotipus ir psichologinius kompleksus“.

Dialogas visada geriau nei barnis, derybos visada protingiau už susirėmimą.

Skaityti toliau