Povilas Plechavičius

Kreipimasis

VIETINĖS RINKTINĖS VADAS-GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS

1944 m. vasario 16 d.

 

Bolševikų tikslas – banditizmo bangą pastūmėti vis toliau iš Rytų į Vakarus. Ją lydi nuolatiniai plėšimui, deginimas ir ramių gyventoju bei pareigūną žudymai.

Greta paprastą kriminalinių gaivalų čia veikia įvairaus kitokio plauko Maskvos agentai. Jų tikslas – pakirsti gyvąsias lietuvių tautos jėgas, kad Lietuva daugiau nebegalėtų laisvai gyventi. Skaityti toliau