Pranciškus Šliužas

Ypatingas rašinys!

Kiekvienas, kas skaitys šį rašinį, turi suprasti, kad tai lyg ir svarbiausias žmogaus šūksnis, regint visiškon pragaištin besiritantį mūsų gyvenimą. Pasakos morale teigiant, Pranciškus Šliužas taria – karalius nuogas!!! Tokią išvadą darau apibendrinęs ilgametę žemdirbio, gyvulių augintojo, valdininko, miško puoselėtojo, žurnalisto ir kitokio darbo patirtį. Buvau pasitelkęs galybę įvairių išsilavinimų žmonių ir drąsiai sakau, kad mano išvados labai priartėjo prie objektyvios tiesos. Jeigu dar kas sakys, kad jos (tiesos) nėra, tai iš karto siūlau net negaišti laiko ir tolesniam skaitymui. Apskritai, visa tai derėtų sudėti knygon, tačiau šiame etape nėra kada. Skaityti toliau

Pranciškus Šliužas

Lietuvos piliečių teisių reikalu

Prašome labai dėmesingai perskaityti šį rašinį, nes čia pasakyta tai, ką dabartiniame mūsų krašto gyvavimo tarpsnyje privalo padaryti kiekvienas Lietuvos pilietis, galvojantis ne vien apie savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą bei ateities kartų likimą.

Dažnas turėtų suprasti, kad mūsų šaliai gresia visiškas bankrotas, nes didesnė dalis darbingų tautiečių išvažiuoja ir lieka tik senstantys žmonės, kurių greitai net išmaitinti negalės sugriautas ūkis. Valstybės, įmonių bei piliečių skolos jau viršija lOO milijardų litų. Švietimą ir kultūrą valdo neprofesionalūs partiniai veikėjai, todėl šiose srityse įsivyrauja absurdiški sprendimai, kurie žmones (ypač jaunus) verčia iškraipyto globalizmo robotais. Griaunama netgi šeimos samprata. Buvimas Europos Sąjungoje nepalieka mūsų valstybei jokio savarankiškumo ir gresia visiškas Lietuvos išnykimas, nes jau po metų bus įteisinami žemės, miškų, vandenų pardavimo svetimšaliams sandoriai. Visose valdymo struktūrose įsitvirtino savanaudiški veikėjai, kurie visiškai nepaiso bendruomenės reikmių ir niekada neatitaiso padarytų didžiausių klaidų. Todėl privalome imtis neatidėliotinų veiksmų, iš kurių svarbiausias – visuotinas REFERENDUMAS. Skaityti toliau

Pranciškus Šliužas

Tautos ir jos kultūros gyvybė Lietuvos kaime

Pranešimas

Konferencijoje „Tautos ir jos kultūros gyvybė Lietuvos kaime“

LR Seimas 2011m. spalio 12 d.

Brangiausia, ką turi Žmogus – Žemė.
Be jos neįsivaizduojama gyvybė, nes net vanduo tyvuliuoja arba glūdi Žemėje.
Orą, Saulės šilumą bei šviesą irgi gali justi tik Žemėje.
Kiekvienas realiai mąstantis Žmogus savo pirmą ir paskutinį įkvėpimą patiria Žemėje.
Visais amžiais įvairiausios tautos ar grupės siekė Žemės – savo teritorijos.
Nuo neatmenamų laikų lietuviai taip pat saugojo savo Žemę, nes bet kurioje kitoje pasaulio vietoje mūsų buvimas neturėtų prigimtinės teisės. Skaityti toliau