Rasa Prascevičienė

Lietuvių kalbos gedulo diena – ne už kalnų

Minime Lietuvos Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją. Ir sostinės rūmuose, ir kaimo kultūros namuose prabangiau ar kukliau bus švenčiama, skambės Valstybės himno žodžiai: „ Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia.“ Ko gero, sunkiai įsivaizduotume save esant lietuviais, jei iš praeities nebūtume paveldėję gimtosios kalbos – seniausios gyvos tarp visų indoeuropiečių kalbų, kaip reta turtingos, skambios… Atrodytų, sunkiausiais svetimųjų priespaudos metais išsaugota ir šiandien ji turėtų būti vienas tų neišsenkančių lietuviškosios stiprybės ir pasididžiavimo šaltinių. Tik ar yra? Skaityti toliau