Vytautas Radžvilas

PASKUTINĖ VINIS Į LIETUVOS KARSTĄ

LiVytautas Radžvilasetuvoje mažėjant gyventojų, politinis elitas problemą spręsti, ko gero, bandys dalydamas lietuvių pilietybes kaip nuolaidų korteles. Artėjant rinkimams vėl vis dažniau keliamas dvigubos pilietybės klausimas. Visos politinės jėgos iš šios idėjos bando pasipelnyti. Jis vakar turėjo būti aptartas Politinės tarybos posėdžio metu, kuris, deja, buvo atšauktas.

Kam svetur gyvenantiems ir kitų valstybių pilietybes turintiems tautiečiams papildoma Lietuvos pilietybė? Nostalgija? Svajonės senatvėje grįžti į protėvių žemę? Norai atgauti nosavintą giminaičių turtą? Praktiškai nemokamos (palyginti su Vakarais) medicinos paslaugos? Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

,,VĖLUOJANČIOS SAVASTIES“ DILEMA: BŪTI LIETUVIU AR EUROPIEČIU?

PrVytautas Radžvilasadėsiu nuo to, kad knygos pavadinimas „Vėluojanti savastis“ yra nepaprastai tikslus. Šis pavadinimas įvardijo klausimą, kuris susieja mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Juk pažvelgus į moderniosios lietuvių tautos istoriją, nesunku išvysti, kad kiekvienas iš mūsų jau nežinia kiek šimtmečių yra priverstas kelti griežtai asmenišką klausimą: norime būti savimi ar ne. Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

TAUTA PRIVALO DAR KARTĄ NUBUSTI – JEIGU TAI NEĮVYKS, LIETUVOS VALSTYBĖS IR PAČIOS TAUTOS PAPRASČIAUSIAI NELIKS

SVytautas Radžvilasavo bendraminčiams išplatintame laiške, kurį paviešino Lietuvos žurnalistų sąjungos tinklalapis, rašote: „Inteligentijos kreipimasis į visuomenę atvirai blokuojamas vadinamojoje ,,didžiojoje“ žiniasklaidoje“. Kas Jums leidžia teigti, kad tai yra tikslingas ir apgalvotas veiksmas, kuriuo siekiama nuo visuomenės nuslėpti svarbią informaciją? Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

Atviras žodis norintiems išgirsti

Šiuos pamąstymus įkvėpė vis plačiau ir garsiau viešojoje erdvėje svarstoma tema, kurios nebegali nutylėti net didžiausi lietuviškojo „optimizmo“ šaukliai. Toji tema – tautos išsivaikščiojimo po platųjį pasaulį klausimas. Jau neįmanoma pabėgti nuo niūrios tiesos, kad du dešimtmečius Lietuvoje trunkančių „reformų“ padarinys yra milžiniško masto emigracija – mūsų istorijoje dar neregėtas fizinis tautos nykimas, koks yra buvęs nebent maro protrūkių tarpsniais. Ir tai vyksta apskritai neturinčios precedento demografinės krizės sąlygomis. Visus Europos rekordus mušanti emigracija seniai nebėra tik ekonominė ir socialinė problema, bet tampa egzistenciniu iššūkiu – tautos išlikimo klausimu. Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

Ar mūsų valdžia dalyvauja sąmoksle?

ES komisarės Vivjen Reding (Viviane Reading) kalba yra neeilinis įvykis, tačiau natūralu, kad Lietuvoje jis liko nepastebėtas. Svarbus todėl, kad ženklina savotišką lūžį, kurį trumpai galima taip nusakyti: po Lisabonos sutarties ES prasidėjo gilūs tektoniniai poslinkiai, iš esmės keičiantys valstybių sandraugą, į kurią esame įstoję prieš 10 metų.

Įstojome į ES, manydami, kad tai yra laisvų tautų bendrija, tačiau, priėmus Lisabonos sutartį, prasidėjo tai, kas vadinama ES federalizacija (federacija – nuo lot. foederatio „sąjunga, junginys“; valstybės santvarkos forma, kai kelios valstybės arba žemesnio lygio nacionaliniai ar istoriškai susiklostę junginiai yra susivieniję į vieną valstybę). Šitas procesas buvo seniai numatytas, nes dar XX a. 5-ąjį dešimtmetį faktiškai buvo dvi būsimosios Europos vienijimosi strategijos ar perspektyvos. Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

Rytų pavergtas, Vakarų apmulkintas Lietuvos protas

Maskva ir Briuselis siekia priversti lietuvius gėdytis savo praeities

 

Lygiai prieš metus Lietuvos visuomenė piketavo, mitingavo ir degino gedulo žvakeles prie Austrijos ambasados Vilniuje. Lietuvius labai įskaudino ir papiktino tai, kad nominali Lietuvos draugė ir sąjungininkė Austrija (abi šalys juk priklauso tai pačiai ekonominei ir politinei bendrijai) paleido į laisvę Lietuvos prokurorų prašymu sulaikytą buvusį KGB mirties eskadrono „Alfa“, 1991 m. sausį Vilniuje nužudžiusio 14 žmonių, vadą, Rusijos atsargos pulkininką Michailą Golovatovą. Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

ES yra ne tokia, kokią įsivaizdavome

Istorija yra ir tautos konstravimo ginklas: Šiandien žinoma, kad istoriją galima paversti tautos griovimo įrankiu. Visų mums nepalankių valstybių istoriografija sako – Lietuvos valstybė ir tauta yra nesusipratimas. Būtent šitai teigia mums nepalankių šalių istoriografija. Tuo stebėtis nereikia, nes istorijos studijos, mokslas, tyrinėjimai, kartu su teise buvo labiausiai prižiūrimos humanitarinės sritys. Išliko toli gražu negeras tęstinumas – ištautinta ir išvalstybinta sąmonės struktūra. Todėl iš kai kurių atsakingų asmenų išgirstame, kad nepriklausoma Lietuva buvo statoma ant „ydingų“ etninio fundamentalizmo pamatų. Skaityti toliau

Vytautas Radžvilas

Seimas raginamas nepritarti masiniam dvigubos pilietybės įteisinimui

Grupė visuomenės veikėjų šiandien lapkričio 2 d. išplatino pareiškimą ragindami Lietuvos Respublikos Seimą  šį ketvirtadienį (lapkričio 4 d.) nepriimti Pilietybės įstatymo, kuriuo būtų sudarytos sąlygos dvigubai pilietybei tapti masiniu reiškiniu. Ta proga alkas.lt uždavė keletą klausimų vienam iš šio kreipimosi autorių filosofui Vytautui Radžvilui.             

Skaityti toliau