Rita Urnėžiūtė

„Mums nereikia kalbėti apie patriotizmą“

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, užsienyje yra 177 lietuvių švietimo įstaigos (bendrojo lavinimo mokyklos, savaitgalinės mokyklos, fakultatyvai, darželiai ar klasės), jas lanko apie 8 tūkst. mokinių. Daugiausia lietuvių švietimo įstaigų yra Jungtinėse Amerikos Valstijose (34) ir Jungtinėje Karalystėje (24). Vienuolika užsienio lietuvių švietimo įstaigų (šešios Lenkijoje, dvi Baltarusijoje, po vieną Latvijoje, Rusijos Federacijoje ir Vokietijoje) turi formaliojo švietimo įstaigos statusą. Jose mokosi daugiau kaip 1,5 tūkst. mokinių. Skaityti toliau