Sigitas Geda

Apgailėti ir tikėti

Mieli lietuviai ir kitos išdidžios tautos!

 

Norėčiau pradėti tuo, kaip garsus amžiaus pradžios amerikiečių žurnalistas, romantikas ir utopininkas Džonas Ridas vaizduoja mitingą 1917 m. Petrograde, kur Vladimiras Leninas plačiai išsižiojusiai miniai skaito garsųjį „Kreipimąsi į visas kariaujančių šalių tautas ir vyriausybes“. Štai trumpa citata iš šio pamatinio Tarybų valstybės teksto (cituojama iš 1968 m. Maskvoje „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ serijoje išleistos Dž. Rido knygos „Dešimt dienų, kurios sukrėtė pasaulį“, p. 368): „Pagal teisinę demokratijos sąmonę ir ypač pagal dirbančiųjų klasių sąmonę aneksija arba svetimų žemių užgrobimu vyriausybė supranta bet kokį mažos ar silpnos tautos prijungimą prie didelės ir stiprios valstybės be tikslaus, aiškaus ir laisvanoriškai išreikšto šios tautos sutikimo ir noro, nepriklausomai nuo to, kada šis prievartinis prijungimo aktas įvykdytas, taip pat nepriklausomai nuo to, kiek išsivysčiusi ar atsilikusi yra priverstinai prijungiama ir šios valstybės ribose priverstinai laikoma nacija. Galų gale nepriklausomai nuo to, Europoje ar tolimose užjūrių šalyse ši nacija būtų. Skaityti toliau