Stasys Santvaras

Mano ištikimasis ir vienintelis draugas

Motinos lūpose, su tyriausia meile tariamą, aš pirmą kartą išgirdau tave, lietuviškasis žodi.

Tavo padedamas, aš pradėjau pažinti žmones, daiktus, medžius, ganyklų kaimenės gyvulius, gimtojo sodo paukščius, darželių ir pievų gėles.

Visi mano vaikystės dienų žaislai, kuriuos ir nūdien norėčiau atrasti ir paliestu nemokėjo kitų kalbų. Tik per tave, o lietuviškasis žodi, mes vienas kitą supratom, tavimi mes vienas kitą gyrėm ir barėm, guodėm ir linksminom. Skaityti toliau

Stasys Santvaras

LIETUVA

Vardas, kuriuo mes vadinam ir visada turėtumėm vadinti daugelį šio gyvenimo gražiausių dalykų, – yra Lietuva.

Žemės grumstas, iš kurio saulėn pažvelgė gyvybe atspindintis diegas, mums yra Lietuva.

Audrų neįveikiamas ąžuolas, bitėm dūzgianti liepa, gėlių ir medžių pumpurai, kurie amžiais skelbia sugrįžtantį pavasarį, yra Lietuva.

Lakštingalos daina upių atkrantėse mėnulio sidabru aplietame vidurnakty, meilės ilgesiu ir laime persotinta paukščių giedama simfonija, ta svaiginanti ir niekur kitur nepakartojama girių giesmė – yra Lietuva. Skaityti toliau