Kęstutis Stungys

Laidodami ekspertizę – laidojame ne tik teisingumą

Aprobuotos tyrimo metodikos ir techninės priemonės naudojamos procesuose (specialios žinios), lemia nusikaltimų išaiškinamumą, teisingų sprendimų priėmimą. Specialių žinių svarba procesinėje tyrimo veikloje didėja tolygiai mokslo pažintinių galimybių vystymuisi, nes mokslas didina tikrovės pažinimo galimybes.

Specialių žinių naudojimo pasekmėje gauname objektyvaus pobūdžio duomenis /įrodymus/, kurie yra patikimesni, nei žmogaus subjektyvių galimybiu pagrindu suvokiami, fiksuojami, išsaugomi ir vėliau atgaminami duomenys. Specialių tyrimų pagrindu gautų duomenų tikrumas akyvaizdus, nes tyrimas išsamiai ir suprantamai turi būti nurodytas ekspertizės akto tiriamojojer dalyje, kurio patikra leidžia įvertinti eksperto nustatytų duomenų patikrumą. Ekspertiniai duomenys byloje tampa atramos taškais vertinant kitus įrodymus, drausmina proceso dalyvius, tame tarpe policiją, prokuratūrą ir teismą užkirsdami kelią savivalei. Ekspertizė, bet kurioje teisės šakoje: baudžiamoji, civilinė, administrsacinė yra akyvaizdus teisingumo garantas. Skaityti toliau