Vilma Totorytė

Tautinė savimonė naujausioje emigrantų literatūroje

l globalizacijos bei ekonominių sunkumų vis daugiau Lietuvos piliečių – kūrėjų taip pat – palieka savo gimtąjį kraštą ir bando įsitvirtinti svetur. XXI a. išeiviai, kaip ir ankstesniosios išeivių kartos, apmąsto žmogaus egzistenciją emigracijoje, savo santykį su paliktu kraštu, kaip svarbiausius iškeldami tautinio identiteto ir identiteto apskritai klausimus. Česlovas Milošas savo esė „Apie tremtį“ puikiai apibrėžia menininko būsenas išeivijoje, pastebėdamas, jog jis (menininkas) turi išgyventi tremtį, kad galėtų išreikšti žmogaus egzistencinę prasmę. Skaityti toliau