Alfonsas Vaišvila

Autoriteto ir asmens laisvės vaidmuo kuriant ir griaunant Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Mažai matai: esi per daug laisvas
Aloyzas Tendzegolskis

Įvadas

Kiekviena karta siekia vis iš naujo permąstyti savo tautos istoriją ne vien dėl to, kad pati savarankiškai įsitikintų „kaip buvo“, o kad susivoktų, kokius kelius rinkosi tauta įvairiais savo gyvavimo periodais, ką jais eidama laimėjo ir ką iš jų kritinio apmąstymo dabarties kartos gali pasiimti į dabartį ir ateitį. Dalyvauti šiuose apmąstymuose, tai dalyvauti ir nūdienos problemų sprendimuose, ypač ieškant atsakymų į principinį klausimą: kodėl tauta, tam tikru laiku pasigarsinusi stebėtinai aukštais laimėjimais, vėliau nusižemina tokiais pat stebėtinai giliais nuopuoliais?. Skaityti toliau