Valdemaras Kvetkauskas

Kas nuodija lietuvių kalbą?

Pragaištinga rusų kalbos įtaka vis dar gaji. Nors mūsų jaunoji karta, užaugusi per nepriklausomybės dvidešimtmetį, rusų kalbos nebemoka, bet, pati to nesuvokdama, itin dažnai mąsto rusiškais stereotipais, paraidžiui išverstais į lietuvių kalbą. Ne ką mažiau rusiško raugo plūsta ir į viešumą. Nebekalbėsiu čia apie didžiąsias kalbos klaidas, tokias kaip kad su bendratim, ─ jos jau smerktos ir pasmerktos. Bet štai paradoksas: rusų kalboje nėra atskiro žodžio kokiai nors sąvokai reikšti, lietuviai tokį žodį turi, bet atkakliai vartoja ilgesnį, kai kada ─ ir dviprasmį, vertalą iš rusų kalbos. Štai tik žiupsnelis pavyzdžių: kitoje vietoje (─ kitur), todėl kad (─ nes), nepaisant to, kad (─ nors), pakankamai (─ gana), sudėtingas (─ keblus, sunkus), vietoj to, kad (─ užuot), degė atvira liepsna (─ liepsnojo)… Skaityti toliau