Vidmantė Jasukaitytė

Kreipimasis į Seimo narius

 GERBIAMI SEIMO NARIAI,

Seimo darbe akivaizdžiai pastebimas skubėjimas įteisinti valstybės pagrindams kenksmingus pokyčius, – kėsintis į nusistovėjusias kalbos bei rašto taisykles, lietuvišką abėcėlę, asmens dokumentuose panaikinti tautybę žymintį įrašą. Matomos ryškios tendencijos nesiskaityti su deklaruotomis Europos Sąjungos vertybėmis bei lygių galimybių teise tarp visų Europos valstybių, išlaikant savo tautinį savitumą, kalbą, raštą ir teisę kiekvienam piliečiui, o taip pat ir tautai laisvai reikšti savo nuomonę. Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Ką girdi Kirkilo ir Sabatausko ausys

KaJasukaitytė Vidmantė 2ip visi gerai prisimename, praėjusių metų Seime prasidėjui pagrindinės Konstitucinės vertybės – lietuvių kalbos – išdavystė baigėsi, kad vis tik buvo nuspręsta šį klausimą teikti Seimo svarstymui. Ši išdavystė, sukėlusi didelę sumaištį Lietuvos piliečių visuomenėje ir smarkiai sumažinusi tautos pasitikėjimą, kad Seimas iš tiesų atstovauja Lietuvos ir jos piliečių interesus, naujoje kadencijoje, tarsi buvo jau paslopusi, sumažinusi pagreitį ir suteikė vilčių – o galgi atsirado Seime šviesių protų, kurie suprato savo klaidą. Tačiau paskutiniai įvykiai parodė, kad tai buvo tik valdančiųjų susikaupimas prieš pagrindinį puolimą – įveikti esminio mūsų kultūros dėmens – kalbos – neliečiamumą. Galutinai paaiškėjo, kad mūsų kalba, kultūra, o tuo pačiu žemių vientisumas ir valstybingumas apsaugos nebeturi. Šis neįmanomas precedentas stumiamas „buldozeriu“ pirmiausiai valdančiųjų ideologų ir ištikimų jiems ideologinių torpedų. Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Kreipimasis į Seimo narius

Gerbiamas Seimo nary,

atkreipiu Jūsų dėmesį, kad šiandien yra ta diena, kai Jūs rinksitės – sąžinę ir ištikimybę savo Valstybei bei jos Konstitucijai ar  išdavystę. Taipogi jūs rinksitės  – taiką ar kiršinimą bei nerimą. Šiandien Jūs pademonstruosite kokią matote mūsų Valstybės ir visuomenės ateitį – nuosekliai besivystančią, su augančiu gerove ar draskomą dirbtinių vidinių konfliktų, kurie trukdo susikaupti sąžiningam darbui, gyvenimui, pozityviam jaunosios kartos ugdymui.  Jūsų pareiga – kurti savo atstovaujantiems piliečiams sąžiningo, doro, taikaus gyvenimo sąlygas, kurioje  saugiai jaustųsi ir turėtų tęstinumą kultūra bei tradicijos. Deja, šiandien paaiškės, kas sąmoningai  programuoja suirutę, kėsinasi į nusistovėjusią kultūrinę sanklodą, o dar tiksliau – pakankamai  politiškai nesaugiu metu dalyvauja priešiškų mūsų Valstybei jėgų primetamose provokacijose. Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Golgotos vynuogės

Vienadieniai dalykai turi savo gerbėjų. Tai laiko atneštos aplinkybės, kurios įtraukia žmogų į savo srautą ir jistampanesavarankiškas. Jis pasileidžia nuo amžinųjų dalykų ir sukasi kasdienybės verpetuose dažniausiai drauge su to laiko atliekomis. Jis nebesilaiko dangaus, jo sielos nebejaudina žvaigždės, jis nebepastebi metų laikų bėgsmo, jis nebemato pasaulio kaitos. Jį nusineš tas laikas, kuriam jis pasidavė. Jis galvoja, kad visur suspės, kad dar turi laiko, tačiau nežino, kad yra laikas, kurio neįmanoma kompensuoti. Tai yra tėvo laikas. Tai yra motinos laikas. Tai yra kūdikio laikas. Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Mirties kultūra kelia koją į Lietuvą

Lietuvoje mirties kultūrą administruoja socialdemokratai.

Seimo narės socialdemokratės prof. Marijos Aušrinės Pavilionienės spaudos konferencija, skirta „Vizija 2020“ įgyvendinimui. Dalyvaus sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, Seimo narės dr. Giedrė Purvaneckienė, Birutė Vėsaitė Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorė gyd. Esmeralda Kuliešytė. (2014 05 13, 11.55)

 http://www3.lrs.lt/audio01/2/sk140513mp.asf

Tokią štai informaciją radau internete. Pažiūrėjau www.lrs.lt ir susiradau nuorodą apie spaudos konferencijas.

Ten štai Lietuvos socialdemokratų partijos pranešimas:

„Reprodukcinės sveikatos įstatymas užtikrins reprodukcines žmogaus teises, kurios yra pamatinės“. 2014 m. gegužės 13 d. pranešimas VIR Seime vykusioje Seimo narės socialdemokratės prof. Marijos Aušrinės Pavilionienės spaudos konferencijoje, skirtoje „Vizija 2020“ įgyvendinimui, kalbėta apie Seime planuojamą priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą. Gegužės 13 d. yra Pasaulinė veiksmo diena, kuria politikos formuotojai skatinami įgyvendinti „Viziją 2020“, paremti jos manifesto pirmąjį siekį – iki 2015 m. sukurti tarptautinę plėtros programą, pabrėžiančią seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises kaip vieną iš prioritetų. Sveikatos apsaugos ministras dr. Vytenis Povilas Andriukaitis akcentavo, kad „reprodukcinės teisės yra tarp pamatinių žmogaus teisių, kurios pagal Konstituciją turi būti gerbiamos, įgyvendinamos ir ginamos. Reikalinga nuosekli reprodukcinės sveikatos politika, o ne veidmainiškas požiūris, kai, viena vertus, siūlomi įvairūs draudimai, kaip abortų, o, kita vertus, kategoriškai pasisakoma prieš lytinį ugdymą mokyklą, šiuolaikinę kontracepciją ir kitas pažangias iniciatyvas. Lietuvoje būtina priimti visapusišką Reprodukcinės sveikatos įstatymą, kartu numatant finansavimą kontracepcijos ir dirbtinio apvaisinimo kompensavimui“.
Prof. A. M. Pavilionienė pabrėžė, kad Lietuva dar 1994 metais prisijungė prie Jungtinių Tautų (JTO) Kairo konferencijos, skirtos žmogaus sveikatai (ypač lytinei ir reprodukcinei), veiksmų programos, įsipareigodama priimti nacionalinę strategiją, tačiau iki šiol to nepadarė. „Labai tikimės, kad pagaliau Lietuvoje pavyks pakeisti atmosferą, kuri trukdo įvesti modernią lytinio ugdymo programą“, – teigė socialdemokratė. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos narė dr. Birutė Vėsaitė priminė, kad Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas buvo užregistruotas dar 2000 metais: „Reprodukcinis ugdymas yra tiesiog būtinas Lietuvos mokyklose. Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Lietuvos valdžia – melagių šutvė

Skiriu šį savo tekstą ne vien savo skaitytojams. Labiausiai skiriu jį Seimo nariams, Vyriausybei, partijų vadams ir kiekvienam bet kurios partijos nariui, norėdama jus įžeisti iki kraujo. Nes slapta rusena mažytėlaitė viltis, – o gal kam nors atsiras nors sąžinės likučiai ir sukils pasipriešinimas. Gal balsavimo metu kam nors taip suspaus širdį išdavystės nuodėmė, kad pabandys paneigti tai, kuo jus kaltinu.

Bet netikiu, kad paneigsite, nes iki šiol visos aplinkybės rodė, kad esate visiški valdžios mankurtai. Gal atsimenate Čingizo Aitmatovo pjesę „Ilga kaip šimtmečiai diena“ Eimunto Nekrošiaus pastatytą tarybiniais laikais? Žmonės plūsdavo į ją, būdavo neįmanoma gauti bilietų, nes taip solidarizavomės su pagrindine autoriaus tema – negalima prarasti atminties.  Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Kas priima įstatymus – valstybės priesaikos laužytojai, ar nemokantys skaityti?

Į KK redakciją atėjo Lietuvos  respublikos ir tautinių mažumų įstatymas, kuris šiuo metu guli ant stalo priešais. Taip pat ir komentarai. Perskaičiau. Atidžiai.

Labai smarkiai prasiplėtė suvokimas, kieno valdomi esame. Vaizdingumo dėlei reikia pasitelkti meninių priemonių. Man labai daug kalbantis seniai seniai S.Šaltenio parašytas sakinys: ,,Vagys vaikšto mūsų namuose apsiavę vilnonėmis kojinėmis”. Dažnai cituoju. Paskutiniu metu tapo aišku, kad vilnonių kojinių laikas baigėsi, atrodo, kad jie nebesivargina net nusiauti batų ir lenkia bonkelę, sėdėdami už močiutės austa staltiese apdengto stalo, kol mes miegame apsimestiniu miegu. Dabar jau tai atrodo ne kaip metafora. Kažkur yra ,,vagys”. ,,Vagys” turi ,,navodkes”. Turi savo ,,stogus” ministerijose Seime, Vyriausybėje Laikosi tik Prezidentė. Skaityti toliau