Vladas Šimkus

Nesibijokime!

 

Nesibijokite grįžimo
Metalais mintančios garbės:
Kas plieno trapią širdį žino,
Prieš jokį kardą nedrebės.
Henrikas Radauskas

 

Šiandien laidojom Kruvinojo Sekmadienio aukas. Grasinimai ir pažadai, pasipylę ant mūsų galvų, tuojau pat po Baltijos kelio, buvo ištesėti su kaupu. Nieko nepasakysi, galinga karinė valstybė – nuo jos pirmojo vyro ligi paskutinio apkvaitusio kareivos – tokius pažadus tesėti geba. Skaityti toliau