Zenta Maurinia

Kaip Švedija išdavė Stalinui Estijos, Latvijos ir Lietuvos karininkus

1948 metų sausio antroji. Mane aplanko vienas tautietis. Rankoje jis laiko „Širdies mozaikos“ vokišką leidimą. Žvelgdamas į mane atžariu žvilgsniu jis sako: ,,Kaip jūs galėjote parašyti, šitokią beprasmybę?“ Nieko nesuprasdama įsispoksojau į savo svečią.

„Jūsų knygos epiloge parašyta, kad jūs prieglobstį suradote Švedijoje, humaniškumo šalyje. Huma­niškumo šalyje. Tai įžeidžia kiekvieną latvį iki pat širdies gelmių. Mes negalime užmiršti savo kareivių tragedijos, šio žmogaus teisių sutrypimo, įvykdyto čia, švedų žemėje“. Skaityti toliau