Jėkabas Ziedaras

Europa, kurios ateitis – po marksizmo vėliava (III dalis)

Skelbiame trečiąją dalį Australijoje gyvenančio latvio Jėkabo Ziedaro atviro laiško Latvijos Respublikos Seimui, kuriame jis išdėstė savo mintis dėl lyčių lygybės, gimstamumo mažėjimo ir ES ateities. Pradžią galite skaityti ČIA ir ČIA. Ekspertai.eu.

Europos Sąjungos Taryba pripažįsta, kad lyčių lygybė yra fundamentinė ES vertybė ir kad lyčių lygybės politikos įgyvendinimas yra gyvybiškai svarbus jos ekonominiam augimui, gerovei ir konkurencingumui. Vienas autorius teigia: „Europos Sąjunga deklaravo, kad lyčių lygybė yra svarbiausias jos prioritetas nuo Bendrijos sukūrimo momento, tai yra viena pamatinių teisių ir svarbiausioji iš visų ES vertybių. Iškeldama lyčių lygybę į vertybių viršukalnę, Europos Sąjunga ją pripažįsta ir priima kaip savo ideologiją, ji tapo ES identifikavimo ženklu ir ES ideologijos kertiniu akmeniu.“ Iš ankstesnio paragrafo suprantame, kad už lyčių lygybės įgyvendinimą Latvijoje atsakingos institucijos yra FMVKKSM vykdančiosios organizacijos Latvijoje. Jei Europos Sąjunga deklaruoja, kad lyčių lygybė yra „gyvybiškai svarbi“, „fundamentinė vertybė“, „svarbiausias prioritetas“, „yra viena pamatinių teisių“, „svarbiausia iš visų ES vertybių“, tuomet neginčytinas faktas, kad Europos Sąjunga veikia FMVKKSM labui, kad demokratinėse ES valstybėse būtų įvestas PVP teroro režimas. Skaityti toliau

Jėkabas Ziedaras

Europa, kurios ateitis – po marksizmo vėliava (II dalis)

Skelbiame antrąją dalį Australijoje gyvenančio latvio Jėkabo Ziedaro atviro laiško Latvijos Respublikos Seimui, kuriame jis išdėstė savo mintis dėl lyčių lygybės, gimstamumo mažėjimo ir ES ateities.

Herbertas Markuzė (1889–1979) penkiasdešimtaisiais atsakė į klausimą: „Kas vaidins proletariato vaidmenį ateinančioje revoliucijoje?“ Jo kandidatai: radikalus jaunimas, feministės, juodaodžiai militaristai, homoseksualai, atstumtieji, asocialai, trečiųjų pasaulio šalių revoliucionieriai, viso Vakarų pasaulio engiamųjų rūstieji balsai. Tai bus naujasis proletariatas, kuris padarys perversmą Vakarų kultūroje. Bet svarbiausia naujovė, kurią paskelbė Markuzė, buvo malonumo principo įtvirtinimas. Skaityti toliau

Jėkabas Ziedaras

Europa, kurios ateitis – po marksizmo vėliava (I dalis)

Australijoje gyvenantis latvis Jėkabas Ziedaras parašė atvirą laišką Latvijos Respublikos Seimui, kuriame išdėstė savo mintis dėl lyčių lygybės, gimstamumo mažėjimo ir ES ateities. J. Ziedaras remiasi Patriko J. Buchanano knyga „Vakarų mirtis”. Rašydamas laišką, Jėkabas norėjo plačiau aptarti problemos ištakas ir vystymąsi, kad žmonės turėtų galimybę ją apmąstyti atsižvelgdami į faktus. Kol problema nėra aiški, tol daug ir tuščiai diskutuojama apie nieką, remiantis vien argumentais patinka–nepatinka, myliu–nekenčiu. Tačiau išvydę, nuo ko viskas prasidėjo ir kur yra vedama krikščioniškoji Europa, galėtume tapti sąmoningesni, suvoktume problemos esmę ir diskusijos ribas. Skaityti toliau