Zigmas Zinkevičius

Apie Lietuvos praeities didybę ir sunykimą

Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

Vorutos“ pokalbis su akad. prof. habil. dr. Zigmu ZINKEVIČIUMI, parengusiu spaudai knygą Lietuviai: praeities didybė ir sunykimas, kurioje  pateikiami svarbiausi istorijos faktai bei žymiausio Lietuvoje kalbos mokslo specialisto išvados

Taigi įvardykime, kas buvo baltai arba kur buvo baltų pasaulis?

Naujausi hidronimijos tyrimo duomenys rodo, kad priešistorinė rytinė baltų gyvenamo ploto riba vestina per Volgos, Maskvos ir Okos aukštupius, o pietinė – maždaug Pripetės upe. Vakaruose baltų hidronimija siekė Vyslos žemupį ir dar toliau už jo. Tyrėjų nuomone, II–I tūkstantmečiais prieš Kristų baltai užėmė didesnį plotą, negu to meto germanai ir sudarė vieną iš pagrindinių etninių masyvų Rytų Europos miškų zonoje. Jie ilgus amžius ramiai gyveno netrukdomi audringų įvykių Vakarų ir Pietų Europoje, todėl mažai pakito jų kalba, gyvenimo būdas. Vertėsi žemdirbyste ir gyvulininkyste. Klestėjo amatai. Palaikė prekybinius ryšius su tolimais kraštais, ypač garsiuoju gintaro keliu. Daugiausia tiesioginio sąlyčio turėjo su neindoeuropiečiais finais, kuriems darė didelę įtaką. Būta ryšių su ilyrais, trakais, iranėnais (skitais), trumpalaikių – su germanais. Skaityti toliau

Zigmas Zinkevičius

Tautinės mokyklos idėja buvo apleista pačių jos kūrėjų

– Esate sakęs, kad dabartinė mokykla ugdo piliečius, o tarpukario mokykla ugdė patriotus. Papasakokite plačiau apie patriotinį ugdymą tarpukariu. 

Aš mokiausi Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. Tai buvo ypatinga gimnazija. Tokių Lietuvoje buvo nedaug. Ten buvo tikra lietuviška patriotinė dvasia iki pat sovietų valdžios atėjimo.

Pirmiausiai patriotiškumą ugdė pati aplinka. Tuomet gimnazistas buvo tarsi elitinis asmuo. Ir Ukmergės gyventojai net su pavydu žiūrėdavo į juos. Ypatingai stiprūs buvo mokytojai, neeliniai žmonės. Drausmė mūsų gimnazijoje buvo taip pat labai didelė. Nusileidus saulei, negalėdavome po vieną vaikščioti mieste.  Skaityti toliau

Zigmas Zinkevičius

Apie išsigimusį kosmopolitizmą Lietuvoje: kur jis mus veda

2013-08-08

Kosmopolitizmas (plg. graikų žodį kosmos „visata“) – ideologija, teigianti, kad žmogaus tėvynė yra visas pasaulis, kad visi žmonės sudaro vieną didelę bendruomenę. Tai – nacionalizmo (tautiškumo) priešprieša. Kosmopolitas (gr. kosmopolitēs) – kosmopolitizmo ideologijos šalininkas, pasaulio pilietis, nepaisantis savo ir kitų tautų tradicijų, kultūros, patriotizmo. Visa tai susiję su pasaulio globalizacija (nuo prancūzų global „visas, vientisas“ iš lotynų globus „žemės rutulys“) – intensyvėjančiu prekių, kapitalo, žmonių, informacijos ir technologijų suartėjimu, kurio teikiamomis gėrybėmis, žinoma, pravartu pasinaudoti. Skaityti toliau

Zigmas Zinkevičius

Ar mūsų švietimo sistema pajėgi išugdyti A.Einšteiną?

Šalies aukštųjų mokyklų dėstytojai atkreipia dėmesį, kad kasmet į universitetus ateina vis prasčiau parengti pirmakursiai. Nė kiek nepanašūs į universalųjį tikslių mokslų atstovą Albertą Einšteiną (Albert Einstein), sugebėjusį spręsti ne tik sudėtingiausias lygtis, sukurti reliatyvumo teroriją, bet ir laisvalaikiu griežusį smuiku, neabejingą politikai, literatūrai, istorijai. Skaityti toliau

Zigmas Zinkevičius

Grąžinkime į švietimą turinį

 
Žurnalisto Ričardo Čekučio interviu
2012 liepos mėn. 31 d.
 
 

Paaiškėjus stojamųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir kolegijas rezultatams matyti, kad studentai mieliau renkasi humanitarines specialybes, o sprendžiant iš valstybės finansuojamų vietų, mūsų valdžia taip pat yra linkusi „prikepti“ kuo daugiau visų rūšių vadybininkų, nors privatusis sektorius jau seniausiai skundžiasi, kad darbo rinkoje neįmanoma rasti įvairaus profilio specialistų, pajėgiančių dirbti realioje ekonomikoje. Skaityti toliau