Zigmas Vaišvila

Laikas pasakyti Tautai, į kur vedama Lietuva Europos Sąjungoje?(alternatyvūs pasiūlymai Lietuvos pirmininkavimui ES)

Prasidėjo Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai – pagrindinis Prezidentės D. Grybauskaitės kadencijos propagandinis renginys. Pamatėme ir Vyriausybės, Seimo populizmą. Po Lisabonos sutarties pasirašymo įvykdžius ES reformas, t.y. įsteigus nuolatinius ES Tarybos pirmininko (Bendrijos prezidento) ir užsienio politikos vyriausiojo įgaliotinio postus, šalies-nario pirmininkavimas – tik parodomasis. Pirmininkaujančioji valstybė, kaip akcininkų susirinkimo pirmininkas, tęsia darbotvarkės klausimus, svarstomus iki pirmininkaujančio pasikeitimo, atsiranda iki 5% naujų klausimų. Keisti negalima nieko. Tik pirmininkas labiau matomas, nes dalis veiksmų vyksta pirmininkaujančioje valstybėje. Jei dauguma pritars, viena iš 10 Tarybos sudėčių svarstys pasiūlytą klausimą, po to jį laimins ar ne valstybių Vadovų taryba. Skaityti toliau